search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Bussningarna – en tvistefråga som ger lagändring

Hur långt ut i skogen får man egentligen köra demonstranter eller fotbollshuliganer som stör ordningen? Det är en fråga där JO och polisen haft olika uppfattningar. Nu planeras en lagändring som ger polisen ökat spelrum.

Den som får kritik av JO brukar för det mesta rätta sig efter uttalandet, och i möjligaste mån ändra rutiner och riktlinjer. Men det finns frågor där JO och myndigheten hamnar i motsatsposition.

Ett exempel är de så kallade bussningarna. JO har kritiserat polisen för att man kört demonstranter flera mil ut från stadens centrum. Samtidigt har chefsJO Mats Melin en viss förståelse för polisens agerande.
– Det finns ofta en dragkamp mellan rättsenlighet och effektivitet. Polisen är ju knappast ute efter att köra busar så långt ut i skogen som det går för sakens skull, utan för att kunna säkerställa ordning och säkerhet vid ett visst evenemang, säger han, men konstaterar att polisen ändå inte får agera utan stöd i lagen.

Rikspolischefen Bengt Svenson håller med om att bussningarna varit något av en tvistefråga. Men den tvisten ska snart vara över. Redan 2004 vände sig JO till regeringen med en uppmaning att se över polislagen, för att komma undan de oklarheter som fanns. I april 2007 påpekade också Rikspolisstyrelsen att man behöver utvidga möjligheterna till avlägsnande enligt 13 c § i polislagen. I mars i år lades en proposition med förslag om utvidgat avlägsnande om övriga åtgärder inte räcker för att säkerställa ordningen.

Rikspolischefen Bengt Svenson är nöjd med lagförslaget.
– Just den uppfattning som drivits av JO och vår egen uppfattning om saken har utvecklat lagstiftningen. Det är helt enkelt en form av växelverkan mellan vad vi själva kommit fram till och stödet från JO:s uppfattning, säger han.

JO var i remissvaret till utredningen om utvidgat avlägsnande i huvudsak positiv till förslaget. Betydligt mer kritiskt var Advokatsamfundet, som inte ansåg att den nya åtgärden behövdes, i synnerhet som polisen numera arbetar efter en ny taktik.

I JO-besluten om bussningar riktas framför allt generell kritik mot polisen. Udden mot enskilda polismän är inte särskilt framträdande. Annars tycker rikspolischefen att just det individuella ansvaret hos enskilda tjänstemän betonats mer av JO under de senaste åren.
– Det har ju blivit tydligare nu, med den nye chefsJO, att man personifierar mer av kritiken till de personer som är ansvariga. Jag tycker det är bra. Nuvarande JO värderar mer det individuella ställningstagandet i ärendet och redovisar inte bara generellt, säger han.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

JO dnr 3489-2001
JO dnr 1508-2002
Prop. 2008/09:131; Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar

Annons
Annons