search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Allt fler advokater skriver som de talar

Advokater är efter läkare den yrkesgrupp som mest använder röstigenkänningsprogram i sitt arbete. Tidsbesparing och bättre kvalitet på texterna är de största fördelarna.

Hans Corell är visserligen inte advokat men jurist och tidigare rättschef i FN. Han började skriva med rösten i New York för sju år sedan.
− Det var en revolution för mig, minns han.

När Corell satt ting i början på 1960-talet skrev han domar och andra juridiska texter för hand, sedan knackade ett biträde ut dem på maskin.
− Jag lärde mig aldrig att skriva maskin, och tangentbordet har alltid varit ett stort hinder för mig.

På Justitiedepartementet, dit han kom 1972, hade han en assistent som var skicklig på att skriva efter diktafon och detta blev sedan hans arbetsmetod.
Corell har under åren dikterat till assistenter och sekreterare men mest av allt till en bandspelare/diktafon och lämnat banden till utskrift.

Men runt 2002 slog det honom att efter pensioneringen två år senare skulle han inte ha skrivhjälp av assistenter.
− Jag hörde då talas om röstigenkänningsprogram och bestämde mig för att pröva.

Han skaffade Dragon NaturallySpeaking som finns på åtta språk, bland dem engelska, Corells huvudsakliga arbetsspråk.

Efter lite pyssel för att få mjukvaran att känna igen ordförråd och röst skötte han skrivandet på ”egen hand” − det vill säga Corell dikterade, programmet tolkade och omvandlade rösten till text på dataskärmen.

När han svarade på svensk korrespondens blev det många gånger på engelska.
− Det var väl inget större problem just då, men jag förstod att hemma går det inte att fortsätta så här.

Efter återkomsten till Sverige 2004 köpte han programmet Voice Xpress Professional.

Corell har flera internationella uppdrag efter pensioneringen.
− Jag skulle inte kunna sköta min nuvarande verksamhet utan de här verktygen.

Han anser att advokater som funderar på att byta skrivsätt bör fråga sig själva vad de har för slags förhållande till tangentbordet.
− Är det ett hinder, eller en inspirationskälla? Det ligger nära till hands att tro att detta bör passa de som ofta dikterar brev, inlagor och annat.     

Affärsjuristen och advokaten vid byrån Nordias Göteborgskontor, Carl Otto Lange, skriver också med rösten.
− Jag tycker tangentbordet är en onödig omväg. När jag dikterar direkt till datorn går det snabbare och resultatet blir bättre, säger han.

Han använder verktyget för allt skrivande: e-post, brev, inlagor, avtal etcetera. Det går bra för det mesta, men inte alltid.
− Problemet är att det inte fungerar till 100 procent med alla programvaror som exempelvis akthanteringsprogrammet Klartext. Men med Officepaketet funkar det utmärkt.

Lange bedömer att han skriver ungefär dubbelt så snabbt med rösten som med fingrarna.

Tidsvinsten varierar. Den är större vid löpande text och mindre för material av mer teknisk art med många siffror och paragrafer.

Även om tidsvinsten är en uppenbar affärsnytta, framhåller Lange att största fördelen är bättre, tydligare och mer genomtänkta texter.
− Det blir lättare att skriva så tankarna hänger ihop. Är det ett längre resonemang, exempelvis en plädering, som bygger på flera argument och olika fakta, är frågan om jag ska koncentrera mig på vad som finns i huvudet eller på att trycka på rätt tangenter.

Startsträckan var inte speciellt lång. På någon timme var han igång. Han läste några texter så att programmet lärde sig att känna igen rösten, sedan blir igenkänningen bättre i takt med att processen fortsätter.
–  I mitt fall rör det sig nog runt 70 procent i genomsnitt, det vill säga 70 av 100 ord blir rätt.  Å andra sidan blir stavningen alltid riktig, sedan kan det visserligen ibland bli stol när jag säger domstol.

Lange är övertygad att om några år använder de flesta i advokatkåren den här mjukvaran.
− Den tekniska utvecklingen går snabbt och allt mer i samhället blir ju röststyrt. Nästa generation av programmen är på väg och vad jag förstår är de ännu bättre.

Enligt Fredrik Hildebrandsson på SpeechCom Systemutveckling AB som sålde programmet till Lange är läkare den yrkesgrupp som använder hjälpmedlet i störst utsträckning, sedan kommer advokater.

Per Johansson

Finns på åtta språk
Voice Xpress Legal är svensk diktering för jurister och fungerar med Officepaketet och andra Windowsprogram.
Dragon NaturallySpeaking finns på åtta språk, bland dem engelska, tyska och franska.

Annons
Annons