search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utredning föreslår utvidgad rättshjälp till barn

Domstolsverkets utvärdering av rättshjälpslagen är nu färdig. Utredarna föreslår bland annat utökade möjligheter för barn till rättshjälp för att kräva underhållsbidrag, och att näringsidkare ska få större möjligheter till rättshjälp.

Domstolsverket presenterade sin utvärdering i mars. Utredningen vill förändra rättshjälpssystemet på flera punkter:

  • barn ska ha utvidgad möjlighet till rättshjälp för att kunna få ett rättmätigt underhåll
    brottsoffers möjlighet till rättsligt bistånd i utlandet ska förändras
  • en rättssökande som uttömt sitt rättsskydd i försäkring ska få möjlighet till viss rättshjälp i högsta instans
  • utvidgad rätt till rättshjälp för näringsidkare.

Utredarna vill också ge ett nytt uppdrag till Försäkringskassan, att hjälpa föräldrar som separerat med beräkningen av underhållsbidrag till barnen.

Advokat Britt Louise Marteleur-Agrell var Advokatsamfundets representant i den expertgrupp som biträtt utredningen. Hon är nöjd med förslagen, framför allt med att barn ska kunna beviljas rättshjälp för att få underhållsbidrag. Däremot är hon skeptisk till Försäkringskassans nya uppdrag, att räkna ut ett riktigt underhållsbidrag.

– Man undrar med vilken personal och när de ska göra det, när alla vet att de inte hinner med sina uppgifter i dag. Just därför är det oerhört viktigt att barn får större möjlighet till rättshjälp när det gäller fastställande av underhållsbidrag. Många tror ju att 1 273 kronor är det högsta belopp man kan få, vilket gör att många barn får för lite, säger hon.

Generellt tycker Britt Louise Marteleur-Agrell att rättshjälpslagen fungerar förhållandevis bra med de ändringar som nu föreslås. Men hon ser ett stort problem:
– Att man inte höjt inkomstgränserna för att få rättshjälp. Det måste man göra något åt, säger hon.

Just den frågan ingick dock inte i utredningens uppdrag att diskutera, men behovet av en höjning av inkomstgränsen nämns ändå i rapporten. Utvärderingen tillsattes av regeringen 2007, med uppdrag att utvärdera om rättshjälpssystemet är rättvist och ändamålsenligt och ge förslag på förändringar.

Ulrika Brandberg

Domstolsverkets rapportserie 2009:2

Annons
Annons