search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya hörsalen invigdes med Hildary

I samband med mars månads Hildarymöte invigdes Advokatsamfundets nya hörsal.

Över 70 kvinnliga jurister samlades på Advokatsamfundet för att efter en lättare lunch få sig serverade några nycklar för en hållbar karriär, i den nya hörsalen.
Talare var kommunikologerna Marianne Eriksson och Elaine Iggström, som tog upp vikten av en inre kommunikation – förmågan att identifiera och sätta sina egna ramar.

Flexibla arbetsförhållanden och ny teknik gör det möjligt att ta med sig jobbet hem, konstaterade kommunikologerna. Man kan jobba på bussen, i bilen, på väg till dagis – men flexibiliteten innebär också att gränsen mellan jobb och fritid luckras upp. I kristider när organisationer slimmas ställs det högre krav på de kvarvarande att prestera mer. Har man inte själv förmått sätta tydliga ramar och gränser kan en hög arbetsbelastning under sådana förhållanden bli destruktiv.

ÅHÖRARNA FICK DÄREFTER utföra ett par olika övningar, med syfte att visa på hur lätt det är att skifta och själv välja sinnestillstånd – en förmåga som kan bidra till en hållbar karriär.

Under hösten 2008, i samband med renoveringen av den Tryggerska villan, byggdes det tidigare garaget i huset om till hörsal. Orginaldetaljer som det vackra stengolvet och porten ut mot Djurgårdskanalen bevarades intakta.

Hörsalen, som rymmer ett 80-tal personer, är tänkt att hysa föreläsningar, kurser, och där går även att hålla videokonferenser.

Gabriella Westberg

Annons
Annons
Annons