search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Dyster ICJ-rapport om mänskliga rättigheter
Den globala kampen mot terrorismen har allvarligt inskränkt de mänskliga rättigheterna, slår Internationella juristkommissionen, ICJ, fast i en lägesrapport. Efter en tre år lång studie av hur åtgärder mot terrorism inverkar på den internationella rätten och de mänskliga rättigheterna, har rapporten Assessing Damage – Urging Action publicerats och går att ladda ner som pdf-fil från kommissionens webbplats. Ett stort antal regimer har utnyttjat rädslan för terrorismen för att införa lagar som kränker grundläggande fri- och rättigheter, till exempel genom att tillåta att människor grips och fängslas utan att de får rättslig prövning, att människor förs bort och genom att tillåta tortyr, skriver ICJ.

IBAHRI oroat över läget i Fiji
IBA:s människorättsorgan, IBAHRI, uttrycker oro över situationen i Fiji, där rättssystemet tillåtits förfalla avsevärt sedan statskuppen i december 2006. Det framkommer i rapporten Dire Straits: A report on the rule of law in Fiji.
Rapporten skrevs efter att en delegation av höga jurister inom IBAHRI två gånger försökt att besöka Fiji, då det rapporterats om flera hot och våldsamma attacker mot advokater verksamma i landet. Delgationerna avvisades av regimen båda gångerna, varpå undersökningen utfördes via telekonferens.

Sharialagar återinförs i nordvästra Pakistan
Den 16 februari 2009 beslöt den islamistiska lokalregeringen i pakistanska Swatdalen att återinföra Sharialagarna i Swat- och Malakanddistrikten i nordvästra Pakistan. I ett öppet brev uttrycker Union International des Avocats, UIA, oro över situationen för de mänskliga rättigheterna och framför allt kvinnors rätt i regionen. Som ett led i den talibanledda kampanjen mot flickors skolgång har över hundra flickskolor förstörts på ett och ett halvt år. En lokal religiös ledare har hotat med att döda de flickor som trotsar förbudet att gå i skolan.

Annons
Annons
Annons