search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser, aktuellt

Göran Gabrielsson ny ordförande
Vid Östergötlands försvararkollegiums årsmöte i mars lämnade Bengt Ivarsson efter sex år som ordförande över till Göran Gabrielsson. Nya styrelseledamöter blev Agneta Stangel och Lena Orrenius Edvall, medan Peter Eklund och Bertil Dahl kvarstod i styrelsen.
Efter årsmötet höll riksåklagare Anders Perklev ett anförande där han berörde dels något av det Straffnivåutredningen föreslagit i sitt betänkande, dels aktuella frågor från Åklagarmyndigheten.

Svensk vice ordförande i IBA-kommitté
Advokat Per Berglöf på advokatfirman Delphi har blivit utnämnd till Senior Vice-Chair of the Corporate and M&A Law Committee, den näst största kommittén inom International Bar Association (IBA). Advokat Peter Utterström har blivit utnämnd till Treasurer of the Taxes Committee.

Alrutz fyller 100 år
I februari 1909 startade Otto R Alrutz advokatrörelse. Han ville kombinera sin juridiska utbildning med ett tekniskt intresse, och riktade tidigt in byrån på frågor rörande vattenkraft. Hundra år senare är Alrutz en av landets mest framstående advokatbyråer när det gäller vattenverksamhet, miljöprövningar och miljöfarlig verksamhet. .

Vilka är de största förändringarna byrån gått igenom under det gångna seklet?
– Samhällets utveckling, utbrister advokaten och delägaren Susanne Åberg Witt-Strömmer.
Byrån har genomlevt två världskrig, lågkonjunkturer, rekordår och kriser – och på nära håll följt den svenska industrins utveckling till dagens moderna samhälle. När Otto R drev byrån for man upp till de norrländska älvarna med häst och släde, för varje förhandling.
Den 25 mars 2009 firar Alrutz 100 år på restaurang Prinsen i Stockholm.
– Vi tyckte att det skulle passa bra eftersom Prinsen ligger i gatuplanet av huset där vi håller till och har gjort så mycket längre än oss.

Stipendier för deltagande i IBA:s konferens
International Bar Association, IBA, utlyser att antal stipendier för unga advokater som önskar delta i årets IBA-konferens i Madrid den 4–9 oktober. Stipendierna delas ut av IBA:s olika kommittéer och har olika inriktning.

Stipendiaterna får bland annat delta i konferensen utan kostnad och bidrag till resa och uppehälle. Stipendierna kan sökas av advokater som ännu inte fyllt 35 år när konferensen hålls. Sista ansökningsdag är den 27 april.

Läs mer om hur du ansöker och vilka krav som ställs på www.advokatsamfundet.se/ibastipendier. Inloggning på Advokatnätet krävs.

Kvinnliga intagna får nya kläder
Kriminalvården har i samarbete med modestudenter vid Beckmans Designhögskola formgivit nya kläder för kvinnor intagna på kriminalvårdsanstalter. Kläderna har tagits fram i samråd med de intagna. Kläderna kommer att sys på anstalten Hinseberg av intagna kvinnor som en del i den dagliga sysselsättningen.

Annons
Annons
Annons