search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ljud- och bildupptagningar från Svea hovrätt borta

Ett fel i en programvara har lett till att inspelningarna av 196 mål i Svea hovrätts målområde försvunnit, meddelar Domstolsverket.

Den 1 november 2008 inleddes En modernare rättegång, EMR. Med denna infördes även ändringar i den förordning som reglerar gallring av ljud- och bildupptagningar. Enligt EMR ska varje mål i tingsrätterna spelas in, liksom vissa i hovrätterna, varpå det inspelade materialet ska kunna användas vid en eventuell överprövning i högre domstol. Senast sex veckor efter att en dom vunnit laga kraft ska dock respektive ljud- och bildupptagningar raderas.

Den sista januari startade den första mediagallringen i Svea hovrätts domsaga. Men bara ett par dagar efter det upptäcktes att inspelningar felaktigt gallrats bort, och närmare undersökningar visade att det gällde 196 mål, varav tio innehöll ljud- och bildupptagningar medan de andra innehöll ljudupptagningar. Filerna finns inte tillgängliga via säkerhetskopior eftersom det som gallras bort inte ska finnas kvar. Filerna kan alltså inte återskapas.

DE MÅL SOM försvunnit i gallringen har dels varit tingsrättsmål som överklagats till hovrätten, dels hovrättsmål som överklagats till Högsta domstolen. Gallringen har inledningsvis endast gjorts inom Svea hovrätts domsaga.

Orsaken till felet har upptäckts i ett dataprogram. Mediegallringen sker per automatik. Det är alltså ingen mänsklig hand som utför gallringen. Funktionen är nu avstängd till dess att felen åtgärdats och systemet kvalitetsäkrats, meddelar Domstolsverket.

– Det är svårt att säga när vi kommer att kunna ta upp gallringen igen. Det gäller en mycket avancerad programmeringslogik, som bygger på många variabler. Men det måste ju vara säkert, säger Jörgen Nilsson, chefsjurist på Domstolsverket.

Vad gäller eventuella prövningar av dessa 196 mål får man nu kalla in vittnen och hålla förhör på nytt, på samma sätt som man gjorde innan reformen En modernare rättegång infördes.

– Det får man göra. Det var ju den ordningen som gällde fram till den 1 november, så man får återgå till den, säger Jörgen Nilsson. 

Gabriella Westberg

Annons
Annons