search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kriget i Gaza debatterades

Mot bakgrund av kriget i Gaza i början av året arrangerades den 16 februari ett rundabordssamtal i Stockholm.

Mötet arrangerades gemensamt av den internationella juristkommissionen, ICJ, och International Law Association, ILA.

I panelen satt advokat Percy Bratt, ordförande för svenska Helsingforskommittén, professor Ove Bring, ordförande för den svenska avdelningen av ILA, ambassadör Hans Corell, hedersordförande för svenska ILA, professor Said Mahmoudi från Stockholms universitet och professor Claes Sandgren, ledamot av ICJ. Medverkade gjorde även Israels ambassadör i Sverige, Benny Dagan.

En klar majoritet av de samlade var överens om att det verkar troligt att krigsbrott begicks från båda sidor under kriget i Gaza, men att det också är osannolikt att det sker en rättslig prövning av brotten.

Israel erkänner inte ICC. Att FN genom säkerhetsrådet skulle kräva att utredning och rättslig prövning skulle göras inom ICC – som i fallet Sudan – verkar osannolikt, menade talarna, då det kräver en helomvändning från USA. Och för rättsliga prövningar inom det israeliska systemet har militären getts immunitet.

Ändå uttrycktes visst hopp om att det israeliska rättssystemet trots allt ska ta upp frågan. Om detta inte utreds och prövas rättsligt riskerar man att underminera såväl internationell rätt som grundläggande mänskliga rättigheter, sades det.

Den israeliska ambassadören Benny Dagan, var av skiljaktig mening och hävdade att krigsbrott inte begåtts, åtminstone inte från israeliskt håll, samt att rättsliga prövningar utöver de utredningar som pågår för närvarande inom den israeliska militären vore överflödiga.    

Gabriella Westberg

Annons
Annons
Annons