search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Kreditupphandling en ny roll för advokater

Bo Åhnebrink, biträdande jurist, ser nya viktiga arbetsuppgifter för advokaterna.

Bank- och finansrätt är en väl etablerad specialitet inom advokatkåren och utvecklingen har varit dynamisk de senaste åren. Tempot har varit högt, insatserna höga och förtjänsterna avsevärda. Så var det ända fram till den 15 september 2008 när investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs och kreditmarknaden frös fast. Sedan dess har inget varit sig riktigt likt.

Kreditkollapsen 2008 kommer att sätta sin prägel på det finansiella systemet under överskådlig tid. Den i grunden förändrade synen på risk och riskstyrning får också ett genomslag i bankernas sätt att arbeta med kreditgivning. Vad som vidare förestår är sannolikt skärpningar i bankernas grundläggande regelverk. De erbjudna statsstöden omges även de av skilda begränsningar. Det råder kort sagt en ny situation på kreditmarknaden. I ljuset av denna förändring finns det ett stort behov av tjänster med uppdrag för advokatkåren.

Utifrån ett kredittagarperspektiv har vi redan nåtts av åtskilliga vittnesbörd att det nya läget kan bli problematiskt. I synnerhet om kredittagaren inte fullt ut uppfattar vidden av marknadsförändringen och hur den kan hanteras. I andra branscher sker normalt anpassningen till nya lägen snabbt. När förutsättningar att leverera förändras för säljaren (kreditgivaren) då anpassar köparen (låntagaren) sig snabbt till de nya betingelserna. Men på kreditmarknaden sker anpassningen inte lika enkelt. Detta av flera skäl.

Kreditmarknaden har låg transparens
Utmärkande för kreditmarknaden är att den, sin storlek till trots, har mycket låg transparens. Fristående analyser av marknaden föreligger endast sparsamt. Liksom andra marknader rör den sig också i cykliska mönster. Marknaden är vidare ett oligopol. Den arbetar med komplexa både externa och interna regelverk. Kreditprocessen är normalt inte heller tillgänglig för insyn och baseras på bankinterna ratingsystem som inte låter sig enkelt dechiffreras. Under en exceptionellt lång period av mycket lätt kreditmarknad har många kredittekniska begränsningar råkat i glömska. Det sker nu en återgång vilket åtskilliga låntagare bryskt blivit medvetna om i dessa dagar.

Ett nytt marknadsläge
Kreditmarknaden rör sig mot ett nytt läge där det finns all anledning för den förnuftige låntagaren att ta råd innan resan till banken anträds. Förutsättningarna för en framgångsrik kreditupphandling kan enkelt sammanfattas i tre punkter:

  • En grundläggande förståelse för markandens förmåga att leverera.
  • En genomarbetad kreditpropå baserad på fakta.
  • Ett heltäckande kreditavtal.

Självklarheter för många kan tyckas, men djävulen sitter i detaljerna. Något som flera generationer av kredittagare kanske inte har haft anledning att bekymra sig om. Det är andra tider nu.
 
Advokaten

Att väva samman marknad, ekonomi och juridik ställer stora krav på aktören. Här finns en viktig roll att fylla som fristående rådgivare i kreditmarknaden. Advokaten kan och bör ta den rollen. Att få låntagare och långivare att mötas i den nya situationen är ett sätt att bidra till en tidig normalisering på kreditmarknaden.

 

Annons
Annons