search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JK-kritik mot Domstolsverket

Ett statligt verk måste ha rutiner för att lämna ut allmänna handlingar, även om begäran är något oklar, skriver justitiekansler Göran Lambertz i ett beslut.

Hovrättsrådet Lars Hesser begärde 2007 ut underlaget till sin nya, individuella lön från Domstolsverket. Han fick snabbt ut lönenämndens protokoll, medan underlaget från domstolschefen angavs vara sekretessbelagt arbetsmaterial.

Lars Hesser överklagade beslutet och fick rätt i kammarrätten. Fortfarande kände sig Hesser dock osäker på om han fått ut allt material. Han anmälde händelsen till JK, som alltså kritiserade verkets hantering av ärendet.

Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad medger att det funnits brister i hanteringen. Enligt Barbro Thorblad, som tillträdde som generaldirektör först 2008, har verket nu tydliga rutiner för vad man kan lämna ut av underlaget för lönerna.
– Förra gången var det tveksamt vad som var sekretessbelagt och inte. Nu är vi mycket tydligare med detta, säger hon.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons