search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vetgirigheten som drivkraft

En ny IBA-undersökning tycks visa på att unga advokater prioriterar vidareutveckling i yrkesrollen framför såväl balans mellan arbete och familjeliv/fritid som löneutveckling.

Undersökningen som gjordes av IBA:s kommitté för unga advokater, YCL, under hösten 2008, visar att unga advokater framför allt prioriterar vidareutveckling i yrkesrollen. Den fråga som brukar hamna högst i svenska undersökningar – balansen mellan arbete och familjeliv/fritid – halkade i stället ner på svarslistan i undersökningen.

– Vetgirigheten bland unga advokater imponerade på mig, säger Rouven F. Bodenheimer, vice ordförande för IBA/YCL och den som initierade undersökningen.

Ett frågeformulär skickades ut till IBA/YLC:s medlemmar i början av oktober 2008. Två månader senare hade ett hundratal svar kommit in, som representerade unga advokater från hela världen. Resultatet presenterades vid en konferens i Moskva i december.

Vart tredje år låter Advokatsamfundet Temo Synovate göra undersökningar bland advokater och biträdande jurister på svenska advokatbyråer. Där hamnar balansen mellan arbete och familjeliv/fritid högst, eller åtminstone mycket högt i prioriteringen, år efter år.

I den undersökning som IBA:s kommitté för unga advokater utförde i höstas hamnade dessa frågor inte alls i topp. I stället var det ”eagerness of learning” som Rouven F. Bodenheimer säger, utveckling och lärande i arbetet, som hamnade i topp – även över löneutveckling och arbetsgivarens status.

På frågan om vad som upplevs som de största problemen på arbetsplatserna svarade de flesta i första hand brist på mentorskap, brist på individuell support och feedback. För att åtgärda detta föreslog flera svarande en tydligare ansvarsfördelning mellan delägare och anställda, ett större utbyte mellan delägare och anställda samt utbildning av mentorer.

Deltagarna i undersökningen efterlyste även en större transparens vad gäller kriterier för att bli delägare. Det uttrycktes kritik mot att hålla unga advokater ”på vänt” år ut och år in – om en ung advokat inte anses hålla för att bli delägare i byrån bör detta kommuniceras direkt, ansåg de svarande. Därutöver önskades attraktiva alternativ till att bli delägare.

Resultatet från undersökningen visar också att den arbetsgivare som kan erbjuda en god och icke-tävlingsinriktad atmosfär mellan kollegorna är att föredra, liksom den som satsar på vidareutbildning och ser mentorprogram som en viktig del av det. Den arbetsgivare som vågar visa förtroende för unga advokater och deras potential är även så att föredra.

– Undersökningen visar att det finns många andra frågor än ”balans i livet” som är avgörande för unga juristers syn på advokatyrket och yrkes- och livsval. Dessa är några av de frågor som vi kommer behandla inom det nya forumet för yngre jurister – Advokaten i framtiden, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Gabriella Westberg

Annons
Annons