search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vänbok till Bertil Södermark säljer som smör

Advokat Bertil Södermark har tillägnats en ”vänbok” av kollegorna. En sådan festskrift är något som vanligen tillägnas professorer och andra särskilt framstående akademiker, mer sällan advokater. Att den typen av litteratur säljer slut på förlaget är också mycket ovanligt.

Boken trycktes upp i dryga 500 ex och ”släpptes” i mitten av januari, och har redan haft en ”överraskande rykande åtgång”, som förläggaren Gabriella Grünewald uttrycker det.

– Men vi trycker gärna fler, tillägger hon glatt.

Bertil Södermark har varit verksam inom processrätten i nästan fem decennier, och dessutom varit en mycket eftertraktad skiljeman. Vid en utvärdering 2002 utsågs han av Dagens Industri till Sveriges främste process-advokat. I Högsta domstolen finns 18 av Bertil Södermarks mål refererade, i de flesta nådde han framgång.

– Han har också varit utomordentligt framgångsrik och drivit många mål till Högsta domstolen. När unga läser juridik i dag kan de se Bertils namn i nästan vartenda mål de läser om, konstaterar advokat Lars Göthlin, redaktör och en av vänbokens initiativtagare.

Vänboken innehåller, förutom en längre intervju med Bertil Södermark, och fyra sidor tabula gratulatora, artiklar av en rad framstående domare, professorer och advokater.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har bidragit med artikeln Om förtroendet för ett gammalt yrke, Disciplinnämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk med Några ord om intressekonflikter i det nya advokatetiska regelverket, Advokatsamfundets ordförande Thomas Nilsson har skrivit Något om besticknings- och mutbrotten.

Andra skribenter i Vänbok till Bertil Södermark är Torgny Wetterberg, Christer Söderlund, Claes Lundblad, Anders Reldén, Claes Zettermarck, Jan Kleineman, Einar Vanhainen, Johan Munck, Torkel Gregow, Michael Mohammar och Therese Isaksson, Lars Edlund, Lars Heuman, Bo G.H Nilsson, Michael Mellqvist och Per Sandén.

Gabriella Westberg

Boken går att beställa i vilken bokhandel som helst samt från Norstedts förlag www.nj.se

Annons
Annons