search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svensk advokat utreder krigsbrott i Gaza

Advokat Peter Bergqvist har fått i uppdrag av det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, att utreda om krigsbrott begicks i samband med Israels attack mot Gaza i början av året. Men det är inte helt självklart var prövningen ska ske.

Israel har inte ratificerat Romstadgan, så en prövning i Internationella brottmålsdomstolen är inte sannolik. Tanken från Peter Bergqvists uppdragsgivare var från början att driva processen inom det israeliska rättssystemet, men för närvarande förbereds en immunitetslagstiftning i Israel som i praktiken innebär att krigsbrott inte ska kunna prövas i en israelisk domstol – ”ett mycket bisarrt inslag i en rättsstat”, konstaterar Peter Bergqvist.

Hur ska då eventuella krigsbrott begångna i Gaza prövas?
– Avgörandet ligger troligen i Vita huset, säger Peter Bergqvist, och syftar på USA:s vetorätt i säkerhetsrådet.

Möjligheten för FN att tillsätta en krigsbrottsdomstol har sedan tidigare intolkats i statuterna, vilket bland annat folkrättsprofessor Ove Bring nyligen påpekat. Det torde innebära att FN skulle kunna peka ut en redan existerande domstol, till exempel ICC, för att pröva brott begångna i Gaza, påpekar Peter Bergqvist.

– Det är inte omöjligt. Trycket ökar på Obama. Ett initiativ i den här delen skulle betyda mycket för att få igång en fredsprocess i Mellanöstern, säger han.

Även Sverige har jurisdiktion för att pröva den här typen av brott. Men det verkar osannolikt att en svensk åklagare skulle åta sig det uppdraget, menar Peter Bergqvist, som samtidigt understryker vikten av att frågorna kommer till prövning. Själv avser han att fokusera sin utredning på proportionaliteten och distinktionsprincipen.

Gabriella Westberg

Annons
Annons