search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Aktuellt

Skatterättsexpert nytt regeringsråd
Regeringen har utsett finansrådet Anita Saldén Enérus till nytt regeringsråd. Hon har arbetat i Finansdepartementet sedan 1995 och utsågs till departementsråd år 2000. Sedan 2005 är Anita Saldén Enérus finansråd och avdelningschef för Finansdepartementets skatte- och tullavdelning. Hon har också deltagit i ett flertal statliga utredningar, bland annat Skattekontrollutredningen, Förenklingsutredningen, Skattelagskommittén och Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning. Hon är även medlem i Skatteverkets insynsråd och medlem i Nordiska skattevetenskapliga forskningsområdet.

Barbro Jönsson utsedd till Årets förändrare
Åklagaren Barbro Jönsson får utmärkelsen ”Årets förändrare” därför att hon genom sitt värv förändrat allmänhetens attityd till organiserad brottslighet och visat medborgerligt mod. ”Cynikern kan hävda att hon bara har gjort sitt jobb, men hon har drivit åtal i sin mindre hemort med fara för sitt eget liv och motvilligt blivit ett offentligt ansikte.” Så motiverade tidskriften Neo sitt beslut att utse Barbro Jönsson till Årets förändrare. Det är andra året som magasinet utmärker dem som man anser inte bara pratar om förändring utan också åstadkommer det i praktiken. Samtidigt utsågs FRA-motståndaren och bloggaren Oscar Swartz till årets aktivist.

Annons
Annons