search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kortad asylprocess hot mot rättssäkerheten

Ett nytt förslag ska göra asylprocessen effektivare. Enligt förslaget ska migrationsverkets beslutsfattare träffa en asylsökande redan inom en vecka och i enklare fall avgöra om en person får stanna eller ska avvisas direkt.

Väntetiden för asylsökande ska kortas från dagens åtta månader till tre.

Advokatsamfundet anser att det är bra med korta handläggningstider, men oroas över att det sker på bekostnad av att de asylsökande inte får sina ärenden nog utredda eller får offentligt biträde förordnat.

– Det är inte obetydliga risker förenade med att asylsökande inte får offentligt biträde vid den inledande utredningen. Vad som sägs då kommer att ligga till grund för den framtida utredningen och ytterst få betydelse för utgången av ansökan, säger samfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Annons
Annons