search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 2 2009 Årgång 75
Nr 2 2009 Årgång 75

Fokus

Enighet om rättsstatens spelregler

I december överlämnade Grundlagsutredningen sitt betänkande till justitieministern. Fyra års utredningsarbete bar frukt, i form av ett enhälligt förslag till ny regeringsform för Sverige.

Grundlagsutredningen har behandlat många ideologiskt laddade frågor, som ytterst handlar om balansen mellan demokrati och individers rättigheter, mellan politisk makt och juridisk kontrollmakt. Att meningarna gått isär under arbetets gång är ingen hemlighet. Utredarna har ändå, trots skillnader, enats om ett förslag.

Så vad blev det? Advokaten har studerat förslaget till ny regeringsform, och frågat såväl utredare som andra experter om de nya, föreslagna spelreglerna för rättsstaten Sverige.

Läs mer

Ledare

Skrämmande okunskap hos vissa politiker om grundläggande rättigheter

Rikets grundlag fyller en mycket viktig funktion i det alltmer mångkulturella och sekulariserade Sverige. Grundlagen bör... Läs mer

Gästkrönika

Gästkrönikör Göran Gräslund: The big picture

Hur kringskärs våra rättigheter inte bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna lagar tillsammans?... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter

Notiser Sverige

Föräldralediga kan bli advokaterFöräldraledighet utgör inte längre något hinder för att få en ansökan om inträde i... Läs mer
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt