search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kungens nya rådgivare

Efter 13 år på posten avgick advokat Bengt Ljungqvist som hovauditör vid det kungliga slottet vid årsskiftet. Samtidigt tillträdde advokat Axel Calissendorff. – Det blir ingen enkel sak att axla den manteln, konstaterar han.

Hovauditören är kungafamiljens juridiska rådgivare. Men hovauditören ingår också i riksmarskalksämbetet och handhar ett brett spektrum av juridiska frågor som stiftelsefrågor, fastighetsrätt, hyror, arrenden och entreprenader på de olika slotten.

Till stor del får också hovauditören ta hand om frågor kring övertramp i pressen. Det händer att kungahuset driver processer mot tysk press, men sällan den svenska. Vid ett tillfälle publicerades ett fotomontage med kronprinsessans ansikte på idel kroppar iklädda baddräkter. Då tog Bengt Ljungqvist ärendet till Pressens opinionsnämnd.

– Annars har jag avrått från processer. I en svensk förtalsprocess krävs ju oftast att den förfördelade ska höras. Men det blir ju bara etter värre om de ska sitta och berätta om hur kränkta de har blivit, det blir ett sådant spektakel. Så då får man avråda, även om man tror att det skulle ha kunnat leda till framgång, berättar Bengt Ljungqvist.

Axel Calissendorff är delägare i advokatbyrån Roschier, och är bland annat specialist på immaterialrätt och yttrandefrihetsfrågor – något som kan komma väl till pass i en tid då det blir allt vanligare att skriverier, bilder och musik sprids via internet.

– De uppdrag jag har för kungafamiljen är som alla andra advokatuppdrag underkastade sekretess. Och om diskretion är viktigt i största allmänhet gäller det nog här med viss förhöjning, säger han och poängterar:

– Jag tror att jag gör klokt, i min nya roll, att följa etiketten.

En fråga som Bengt Ljungqvist tror att hans efterträdare kommer att få ägna tid åt är hur långt kungafamiljens medlemmar kan gå i att driva egen verksamhet. Det är ingen enkel sak att bedöma precis hur aktiv den som har apanage samtidigt kan vara i näringslivet. Dessutom blir kungafamiljens medlemmar direkt pressens skottavla vid minsta samröre med eventuella konflikter oavsett hur perifera de är, poängterar Bengt Ljungqvist.

Till sin efterträdare vill Bengt Ljungqvist framför allt ge rådet att skapa ett gott samarbete med funktionärerna på slottet samt visa stor bredvillighet vad gäller rådgivning.

Annons
Annons