search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Klimaträtten – en växande marknad

Snabbt föränderliga regelverk och ekonomiska styrmedel gör klimaträtten till ett intressant affärsområde för världens advokater. Och de internationella storbyråerna räknar med mer arbete i framtiden.

Baker & McKenzie var 1997 en av de allra första advokatbyråerna att starta en klimaträttsavdelning.

– Orsaken var att såväl USA som Storbritannien och Australien då drev frågan om handel med utsläppsrätter hårt. Många av våra klienter var intresserade av att tala om utsläpp och klimatpåverkan, säger Martijn Wilder, advokat och delägare vid Baker & McKenzies kontor i Sydney.

Hans byrå har kontor över hela världen. Klimaträttsavdelningen finns huvudsakligen i Australien, USA och Storbritannien, men klienterna är spridda över världen, enligt Martijn Wilder.

Baker & McKenzies klimaträttsavdelning är framgångsrik och växande. Idag har också många av konkurrenterna, de stora affärsjuridiska byråerna med bas i USA och England, insett klimatfrågans ökande betydelse – och dess ekonomiska möjligheter. Enligt tidskriften Legal Times hade 26 av de 100 största advokatbyråerna i USA i april 2008 klimaträttsgrupper. Ytterligare några stycken fokuserar på så kallad clean tech, mindre miljöstörande teknologi.

Bredden på uppdragen är stor. Handel med utsläppsrätter, hjälp med Kyotoprotokollets olika mekanismer, mindre miljöstörande teknik och energi och tillståndsfrågor genererar många uppdrag. Nya typer av rådgivning behövs när regelverken ändras.

– Klimaträtten innebär en utmaning eftersom den hela tiden utvecklas. Vi försöker gissa vilka problem som ska bli aktuella. För att klara det måste man behärska den traditionella juridikens principer, men också internationell rätt, säger Martijn Wilder.

Clifford Chance, med huvudkontor i London, startade sin klimaträttsavdelning 2003. Omfattningen av klimaträtten har hela tiden vuxit. Men fokus i arbetet har förändrats med tiden och marknadens behov.

– Vi har hela tiden arbetat med både rådgivning och transaktioner, men i början var det mer rådgivning. De senaste tre åren har det blivit allt mer transaktioner, förklarar advokat Peter Zaman, på Clifford Chances Londonkontor.

Regeringar, företag och fonder
Klienterna, liksom uppdragen, kommer från olika delar av samhället och från olika länder i världen.

– Det är bland annat de stora aktörerna på utsläppsmarknaden, myndigheter och internationella institutioner. På det viset är vi också med och formar marknaden, när vi tillsammans med våra klienter tar fram dokumentation, riktlinjer och råd, berättar advokat Peter Zaman.

Baker & McKenzie har bland annat företrätt Australiens, USA:s och Nya Zeelands regeringar, Världsbanken och flera stora investeringsbanker. Klimatfonder, alltså fonder som handlar med utsläppsrätter, utvecklingsprojekt enligt Kyotoprotokollet och mindre miljöstörande teknik, börjar också bli allt vanligare klienter.

Klimaträttsguide på nätet
Rollen som rådgivare åt företag och myndigheter ger advokaterna en möjlighet att vara med och forma ett nytt juridiskt fält. Baker & McKenzie lanserade under hösten 2008 en ny nätbaserad klimaträttsguide som en service till sina klienter. Peter Zaman på Clifford Chance pekar på hur hans byrå påverkar marknaden och miljörätten genom de riktlinjer och råd som man tar fram tillsammans med klienterna.

I de anglosaxiska länderna är det vanligt att regeringarna anlitar advokater som rådgivare när nya juridiska mekanismen ska skapas och sjösättas. Det ger en direkt påverkansmöjlighet.

I ”common law-länderna” formas klimaträtten i stor utsträckning i domstolarna. Och just miljöprocesser är ett område som växer. I USA har såväl myndigheter som intresseorganisationer börjat gå till domstol för att hävda sin rätt att slippa klimatförändringar, och kräva ersättning för de skador som växthuseffekten orsakat.

Ett av de mest uppmärksammade målen, som ännu inte avgjorts, gäller staden Kivalina i Alaska. Kivalina, med knappt 400 invånare, ligger på ett barriärrev i Berings sund. Tidigare har staden skyddats från havets krafter av is. Men med smältande isar har vågorna börjat erodera revet, och invånarna måste flytta.

I februari 2008 stämde Kivalinas invånare, som huvudsakligen är inuiter, oljebolaget Exxon och 22 andra energiföretag. Kivalinaborna hävdar att företagens utsläpp av växthusgaser orsakat temperaturhöjningen, och därmed stadens undergång. De klagande kräver mellan 95 miljoner och 400 miljoner dollar i ersättning för vad det kostar att flytta samhället.

Klagar utan framgång – hittills
I en annan process har invånare i staten Mississippi stämt flera oljebolag för att deras utsläpp ska ha orsakat klimatförändringar, som i sin tur förvärrade orkanen Katrina.  De klagande förlorade här i första instans, men har överklagat.

Hittills har de klagande inte haft några särskilda framgångar. Men det kan ändras, tror advokaterna Peter L. Gray och J. Benjamin Winburn i en kommentar till flera olika pågående processer. Om USA, som många hoppas, får en klimatlag under 2009 måste kanske domstolarna också omvärdera dessa tvister. Klart är i alla fall att de skapar arbete för advokater.

USA har under Bush-administrationen kritiserats för sin brist på engagemang i klimatfrågan. Bushs efterträdare, Barack Obama, har dock lyft fram klimatfrågan, och bland annat utlovat ett system för handel med utsläppsrätter. Vissa delstater har gått före den federala regeringen. Redan 2006 undertecknade Kaliforniens guvenör Arnold Schwarzenegger en ”Global Warming Solutions Act” med kraftiga utsläppsminskningar som mål.

Också en akademisk fråga
Klimaträttens ökade betydelse märks också i den akademiska världen. I december 2008 meddelande den prestigefyllda ”Columbia Law School” i New York att man startar ett ”Center for Climate Change Law”. Professor och ansvarig för institutet blir advokaten Michael B. Gerrard från advokatbyrån Arnold & Porter. Det nyinrättade centret speglar klimaträttens bredd, och ska bland annat behandla bolagsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, skatterätt, energirätt, straffrätt och mänskliga rättigheter.

Klimatfrågans omfattning till trots, idag diskuteras finanskrisen ändå mer än klimatkrisen. Kan klimaträtten verkligen fortsätta växa?

Peter Zaman på Clifford Chance har ännu ingen klar uppfattning om hur klimaträtten påverkas av finanskrisen. Kanske blir det en tillfällig nedgång i uppdragen, gissar han. Men på längre sikt räknar han ändå med mer arbete för klimaträttsadvokaterna.

– Man kan räkna med skärpta krav på utsläppsminskningar när vissa avgörande politiska beslut är klara, till exempel när USA antar bindande internationella åtaganden om att minska sina utsläpp, säger Peter Zaman.

”En regelstyrd marknad”
Och Martijn Wilder delar hans uppfattning. Klimaträtten som arbetsområde för advokaterna kommer att fortsätta växa, säger han.

– Den nuvarande ekonomiska krisen har visserligen påverkat marknaden, men det fortsätter att finnas en efterfråga på dessa tjänster. Förklaringen är att det är en ”regelstyrd” marknad, där man måste följa reglerna oavsett konjunkturen.

Ulrika Brandberg och Tom Knutsson

Källor
Barringer, Felicity: Flooden Village Files Suit, Citing Corporate Link to Climate Change, The New York Times, 27 februari 2008 Gray, Peter L; Winburn, J Benjamin: Climate Change Tort Suits: Hot or Cold?, Legal backgrounder, Washington Legal Foundation, Vol. 23 No. 23 (13 juni 2008) Kay, Julie: Columbia Law School launches Center for Climate Change Law, National Law Journal Online, 12 december 2008 McQuilken, Marisa: Climate Work Heating Up at Law Firms, Legal Times, 4 april 2008 Witherup Tindall, Margaret: Global Warming Litigation Heating Up, Maryland Bar Bulletin, juni 2007
Annons
Annons