search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hildary: Bolagsjurist på decembermötet

Andelen kvinnor i de svenska bolagsstyrelserna har ökat. I företagens ledningsgrupper går det trögare att få in kvinnorna. Men Investors chefsjurist Petra Hedengran tror på en förändring.

Petra Hedengran, chefsjurist på Investor, gästade december månads Hildarymöte på advokatfirman Lindahl i Stockholm. Hon berättade om några aktuella utmaningar inom bolagsstyrning, men tog också upp kvinnorepresentationen i bolagsledningarna.

Under perioden 2002–2007 ökade andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, enligt Petra Hedengran. Under 2008 avbröts den trenden, och antalet har åter minskat något. Fortfarande har Sverige dock dubbelt så stor andel kvinnor i bolagsstyrelser som genomsnittet i Europa.

När det gäller kvinnor i företagsledningarna har mycket lite hänt de senaste åren. Fortfarande utgör kvinnorna runt tio procent av ledningsgrupperna. Petra Hedengran berättade att hon är den enda kvinnan av sex personer i Investors ledningsgrupp.

– Med den här förändringstakten tar det 20 år innan hälften av bolagsstyrelserna utgörs av kvinnor – men 50 år innan de är lika många i ledningsgrupperna, konstaterade Petra Hedengran.

I Norge utgör kvinnorna idag 44 procent av bolagsstyrelserna, sedan man lagstiftat om kvotering. Men Petra Hedengran pekade på att denna kvoteringslag förvandlat en stor del av kvinnor i bolagsledningarna till styrelseproffs. Därmed är de mer anonyma, och kan inte på samma sätt fungera som förebilder  som om de fanns med i den operativa ledningen av företagen.

– Jag tror det handlar om andra saker än kvotering. Kvotering till styrelser riskerar att bli en symbolisk åtgärd som tar fokus från de verkliga utmaningarna när det gäller jämställdhet. Vi måste få kvinnorna att göra karriär och nå ledningspositioner i näringslivet. Därifrån kan de sedan rekryteras in i bolagsstyrelser på samma villkor som män. Det är viktigt att undersöka varför kvinnorna försvinner i en viss fas av karriären – och vad vi kan göra åt det, sa Petra Hedengran.

Hon var hoppfull om att man kan lyckas med att behålla kvinnorna i karriären, och såg flera positiva tendenser. Dessutom har rekryteringen av styrelseledamöter blivit mer strukturerad och transparent, och mer kommit att likna ett anställningsförfarande. Det gynnar också kvinnorna, sa Hedengran.

– Det blir en mer professionell process med valberedningen i stället för att, som tidigare,  styrelsen bara tittar i det närmaste nätverket. Då blir det ju typiskt sett en man.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons