search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Här är byrån som går i spetsen för bättre miljö

Advokatbyrån Amber Advokater i Hässleholm var den första advokat-byrån i Sverige som miljöcertifierades. Det medvetna miljöarbetet har fört med sig flera vinster och fördelar för byrån.

Advokatbyrån Amber Advokater i Hässleholm har arbetat aktivt med miljöfrågor sedan 1997. År 2000 miljöcertifierades byrån enligt ISO 14001. Man arbetar nu med att även få kontoret i Älmhult certifierat.

– Vårt främsta syfte har varit att ta ansvar för vår verksamhet och minska vår miljöbelastning. Vi har även trott att miljöcertifieringen skulle innebära konkurrensfördelar för oss, säger advokat Torgny Dahlberg, som var miljöansvarig på byrån när miljöarbetet påbörjades.

– När vi blev miljöcertifierade år 2000 var vi ensamma i Sverige bland advokatbyråerna. Jag känner inte till om fler byråer har certifierats. Det var kul att vara först. Det fanns någon eller några som var kvalitetscertifierade, men inte miljöcertifierade.

För att komma igång och hamna rätt tog man hjälp av en miljökonsult när byråns miljöarbete inleddes.

– Vi började enkelt: med byråns avfallshantering. Allt som går ut från byrån sorteras.

Sedan har byrån arbetat med att minska elförbrukningen. Man har bland annat monterat in automatiska strömbrytare, som känner av när en person kommer in i ett rum och tänder och släcker ljuset.

Miljöcertifieringen innebär att alla anställda på byrån involveras i miljöarbetet.

– Medarbetarna ska känna till vår miljöpolicy och våra miljömål som i sin tur är nedbrutna i praktiska handlingsregler och rutiner. Vi ställer krav på att tjänster/varor som köps in ska komma från miljöcertifierade företag. När detta inte är möjligt prioriteras miljövänliga tjänster/varor, berättar Torgny.

Byråns största miljöpåverkan är resorna. Tidigt beslöts att bil- och flygresor så långt det är möjligt ska bytas ut mot tågresor.

Hela tiden förnyas och utvecklas byråns miljöarbete och nya mål sätts upp. Ett mål man arbetar med nu är att byta ut bilparken till miljöanpassade bilar. Ännu är man inte helt framme. De bilar som används ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, till exempel vara gasdrivna. Men även moderna, snåla dieselbilar med partikelfilter accepteras. Däremot godkänns inte bensindrivna bilar.

För de resor man använder bil till  koldioxidkompenserar byrån. Det innebär att man vid årets slut beräknar hur många kilo koldioxid byrån har släppt ut vid tjänsteresorna. Sedan koldioxidkompenserar byrån för detta genom att köpa exempelvis utsläppsrätter.

Inställningen till miljöarbetet har förändrats radikalt under senare år, tycker Torgny.

– När vi började med detta uppfattades det som något för verkligt miljöintresserade personer. Idag är insikten och engagemanget annat. Alla är medvetna om miljö- och klimatfrågan på ett helt annat sätt.

På byrån hade man förväntat sig att till exempel företag och det allmänna, vid köp av tjänster, skulle ställa krav på ISO-certifiering i betydligt högre omfattning än vad som varit fallet. I framtiden förväntar sig Torgny Dahlberg att det kommer att ske en förändring och att det ställs krav på miljöcertifiering.

Så ser Amber Advokaters miljöpolicy ut:

”Amber Advokater i Hässleholm skall i den egna verksamheten genom engagemang och kunskap sträva efter ständig miljöförbättring. Vi skall därför;

tillhandahålla tjänster där vi inte sprider giftiga och eller svårnedbrytbara ämnen

ständigt förbättra vårt miljöarbete.

alltid följa tillämplig miljölagstiftning.

hushålla med naturresurser.

kommunicera policyn externt samt motivera och utbilda medarbetare till att agera i enlighet med dess riktlinjer.”

Vinster

Minskad elkostad

Minskade papperskostnader

Minskade bränslekostnader

Stärker gemenskapen på byrån

Strukturerar miljöfrågorna i de konkurser byrån hanterar

Stärker byråns varumärke

Kostnad

Årlig certifieringskostnad för byrån cirka 15 000 kronor. Priset styrs av byråverksamhetens omfattning.

Ulrika Brandberg och Tom Knutsson

Annons
Annons