search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fortsatt ökning av avlyssning och teleövervakning

Hemlig teleavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning används allt mer. Det visar regeringens redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2007. – En allvarlig utveckling, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under 2007 beviljade domstolarna hemlig teleavlyssning i totalt 966 fall, 77 fler än året innan. Under en tioårsperiod har antalet avlyssningstillstånd nästan tredubblats. Endast 16 ansökningar om teleavlyssning avslogs av domstol.

Den hemliga teleövervakningen ökar också kraftigt, från 1119 fall under 2006 till 1315 under 2007. Sedan 1998 har tillstånden blivit allt fler, och totalt närmast fyrdubblats. Domstolarna har här bara avslagit en ansökan. Även kameraövervakningen har använts mer än tidigare år.

Siffrorna kommer från regeringens årliga redovisning över hur de hemliga tvångsmedlen använts. Sammanställningen visar att såväl teleavlyssning som teleövervakning och kameraövervakning används allra mest vid misstankar om grova narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Enligt regeringen beror ökningen av antalet tillstånd dels på att allt fler personer är inblandade i varje brott, dels på att narkotikan breder ut sig i landet. Dessutom pekar man på lagändringen från 2004, då det blev möjligt att använda hemliga tvångsmedel vid fler typer av brott.

Regeringens statistik visar att de hemliga tvångsmedlen haft betydelse för förundersökningarna i ungefär hälften av fallen där de använts (detta definieras som att åtgärderna lett till ytterligare tvångsmedel, som gripande eller häktning). Detta visar, enligt regeringen, att de hemliga tvångsmedlen är effektiva för att klara upp brott.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg delar inte den uppfattningen. Hon ser allvarligt på utvecklingen.

– Statistiken visar tydligt att det blivit en ökad användning av hemliga tvångsmedel, utan motsvarande nytta. Den ger stöd åt vår uppfattning, att dessa tvångsmedel varken är proportionerliga eller effektiva. Dessa siffror borde få regeringen att se över utformningen av lagstiftningen, säger Anne Ramberg.

Regeringens skrivelse 2008/09:79

 

Annons
Annons