search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försvarsadvokater i realitysåpa

Den 26 januari börjar tv-serien Advokaterna sändas på TV4. Under sex entimmeslånga avsnitt får tittarna följa advokaterna på byrån Försvarsadvokaterna i centrala Stockholm.

TV-serien Advokaterna har samma format som tidigare ”arbetsplatssåpor” där tittarna fått följa bland annat stridspiloters och kustbevakares vardag.

Serien är också inspirerad av den populära amerikanska tv-serien The Practice, som följer en liten byrå som kämpar i motvind med höga ideal och stort engagemang.

Varför valdes er byrå ut?
– De gick in på vår hemsida och såg vad vi sysslar med. Jag tror att de såg att det kunde bli bra tv, säger Johan Eriksson, advokat och delägare i byrån Försvarsadvokaterna.

Men det var inte lika självklart för alla byråns delägare att medverka i en tv-såpa. Beslutet föregicks av långa diskussioner berättar Johan Eriksson. Till slut var alla delägarna överens om att fördelarna nog skulle överväga.
– Jag tror att det kan vara bra för vår kår. Humanjuristerna håller ju på att dö ut. Och ska man vara krass är det nog inte så dålig reklam heller, till-
lägger han.

Men de kände sig ändå lite tveksamma till om det skulle gå att göra bra tv av något man inte kan följa – tv-teamet får ju inte följa med in i rättssalen.
– Då svarade producenterna att ”vi kan tv bättre än ni, lita på oss”, säger Johan Eriksson. Och de hade rätt, menar han, som redan sett två färdigklippta avsnitt.

Huruvida ett tv-team som följer försvarsadvokaterna och deras klienter (i de fall klienterna medgivit det) kan bli en indirekt part i ett mål bekymrar inte Johan Eriksson.
– Medierna är ju fyllda med den andra sidan. Poliser och åklagare får komma till tals hela tiden. Om vi kan ge en lite mer nyanserad bild av klientens inställning är det bara bra.

Seriens producent André Linschooten, på produktionsbolaget Stockholm-Köpenhamn, är noga med att poängtera att serien handlar om advokaterna och deras vardag – inte om att skipa rättvisa.
– Det är inte en serie kriminalfall. Viktigt är att serien inte på något sätt försöker att reda ut vad som är rätt och fel eller på annat sätt döma. Det framgår tydligt att advokaternas åsikter är just deras åsikter.

Vad vill ni åstadkomma med serien?
– En bra serie som många följer förstås. Om vi kan få folk att tänka till lite innan de dömer på förhand och kanske får ett lite mer humanistiskt synsätt än den lite pöbelaktiga som jag upplever ibland råder, så är det naturligtvis bra också, säger André Linschooten.

Hur tv-teamet under inspelning har förhållit sig till advokaternas tystnadsplikt är något som har prövats av både TV4:s jurister och, naturligtvis, av de medverkande advokaterna. De klienter som medverkar har själva valt det, däribland Johan Erikssons klient Mattias Flink.

Annons
Annons