search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avhandlingar

Diana Amnéus: Responsibility to protect by military means, Stockholms universitet

Avhandlingen analyserar begreppet R2P (”responsibility to protect”) som innebär att FN:s säkerhetsråd har ett externt ”ansvar att skydda”  när stater misslyckas att skydda sin befolkning mot folkmord och andra krigsförbrytelser. Folkrätten medger en rätt för säkerhetsrådet att besluta om militär intervention när fredliga medel inte räcker till.

Lisa Westfeldt: Migration som straff?: utvisning på grund av brott 1973–2003 med fokus på flyktingskydd, Stockholms universitet

Avhandlingen visar att allt fler utvisas efter brott. Författaren har studerat samtliga fall där en tingsrättsdom förenats med utvisning under perioden 1973-2003, vilket motsvarar över 14 000 utvisningsdomar. Hon menar att ökningen inte kan förklaras av förändrad lagstiftning, fler utländska brottslingar eller grövre brott utan kopplar den till en hårdare asyl- och invandringspolitik.

Annons
Annons