search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Advokaterna har en viktig roll att fylla”

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppmanar advokatbyråerna att dra sitt strå till stacken. – Advokaterna kan på flera sätt bidra till minskad klimatpåverkan, säger hon.

– Det har blivit allt viktigare att advokater kan vägleda företag i frågor med anknytning till företagens samhällsansvar. Advokaterna bör inta motsvarande roll när det gäller företagens miljöansvar, säger Anne Ramberg.

Hon pekar på att miljörättsliga frågor redan idag spelar en viktig roll vid ”due diligence” inför företagsöverlåtelser.

– Det har kommit att bli nödvändigt som en följd av allt strängare miljölagstiftning. Det kan bli mycket dyrt att inte vara uppmärksam på miljöansvarsfrågor, säger Anne Ramberg.

Men förutom rådgivarrollen kan advokaterna också dra sitt strå till stacken i den dagliga verksamheten.

– Alla advokatkontor kan öka sitt miljömedvetande och motverka koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Det handlar om allt från källsortering, färre transporter, effektiv energianvändning till teknikutnyttjande och pappersanvändning, säger Anne Ramberg.

På Advokatsamfundets kansli har man använt tekniken för att minska miljöpåverkan. Bland annat har ett digitaliserat ärendehanteringssystem minskat pappersförbrukningen. I fastigheten har bergvärme och ett system med värmeåtervinning installerats.

– I år har vi också investerat i en avancerad utrustning för videosamtal, vilket möjliggör att en rad sammanträden kan avhållas utan tidskrävande och kostsamma resor, berättar Anne Ramberg.

Ulrika Brandberg och Tom Knutsson

Annons
Annons