search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt (6. uppl. Norstedts juridik. 374 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 146)

Björne, Lars: Den nordiska rättsvetenskapens historia. D. 4, Realism och skandinavisk realism: 1911–1950 (Institutet för rättshistorisk forskning, 2007. 732 s)

BRÅ-rapport 2008:14: Illegal handel med hotade djur- och växtarter (BRÅ. 86 s)

BRÅ-rapport 2008:20 : Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar (BRÅ. 92 s)

Dansk privatret: en lærebog / af Paul Krüger Andersen .... (15. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets forl. 862 s)

Ernby, Birgitta: Norstedts etymologiska ordbok (Norstedts akademiska förlag. 792 s) 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Regeringskansliet. 119 s)

Geijer, Ulrika: Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol/Ulrika Geijer, Peder Liljeqvist, Göran Lundahl (Lunds domarakademi, 2007. 110 s)

Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt (7. uppl. Thomson. 295 s)

Johansson, Sture: Entreprenadjuridiska uppsatser: samt PRIPPSDOMEN och KÄPPALADOMEN (Svensk byggtjänst. 350 s)

Johansson, Svante O.: An outline of transport law: international rules in Swedish context (Jure. 216 s)

Law and society / ed. by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 449 s. Scandinavian studies in law; 53)

Linander, Bo: Kommentarer till ABM 07 / Bo Linander, Åke Rådberg (Svensk byggtjänst. 112 s) 

Lomio, J. Paul: Legal research methods in the U.S. & Europe / J. Paul Lomio, Henrik Spang-Hanssen (2. ed. Copenhagen: DJØF. 329 s)

Rubenson, Stefan: Miljöbalken: den nya miljörätten (4. uppl. Norstedts juridik. 352 s)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen ( 2. uppl. Norstedts juridik. 297 s)

Svanberg, Katinka: En introduktion till traktaträtten (4. uppl. Norstedts juridik. 112 s)

Svenska skrivregler / Språkrådet (3. utg. Liber. 263 s. Språkrådets skrifter 8)

Utmätning (5. utg. Kronofogden. 477 s)

Öman, Sören: Anställningsskyddspraxis (4. uppl. Norstedts juridik. 537 s)

Annons
Annons