search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips – straff och processrätt

Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten
Författare: Madeleine Leijonhufvud
Förlag: Thomson

På miljöpartiets uppdrag har professor emerita Madeleine Leijonhufvud i samarbete med en rad experter tagit fram ett färdigt utredningsförslag på en skärpt våldtäktslagstiftning.

Lagförslaget som presenteras i utredningen innebär att dagens krav på våld, hot eller utnyttjande av offrets hjälplösa tillstånd ersätts med en samtyckesmodell. Enligt förslaget är sex mot någon som inte frivilligt deltar ett sexualbrott och rubriceras som sexuellt utnyttjande. Sex med våld/hot rubriceras våldtäkt. Straffskalan för sexuellt utnyttjande föreslås omfatta fängelse i högst fyra år, för våldtäkt fängelse i lägst två, högst åtta år.

Att förhöra ett vittne: en handbok i förhörsteknik
Författare: Per E Samuelson
Förlag: Thomson

Boken beskriver hur ett vittnesförhör går till. Tyngdpunkten utgörs av en beskrivning av de grundläggande förhörsmetoder som finns för huvudförhör, motförhör, återförhör och förhör med sakkunniga samt en genomgång av gällande lagregler. Denna tredje upplaga illustrerar förhörstekniken med autentiska förhör från svenska rättegångar. Bland exemplen finns Trustor-, Knutby- och Anna Sjödin-målen.

Annons
Annons