search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Elektroniskt kungörande av författningar

Alla lagar och förordningar i Sverige ska i framtiden bara publiceras på en särskild webbplats. Endast ett exemplar ska framställas i pappersversion av säkerhetsskäl. Detta föreslår Utredningen om elektroniskt kungörande av författningar, SOU 2008:88). Enligt förslaget blir den elektroniska versionen den officiella och giltiga versionen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Annons
Annons
Annons