search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 9 2008 Årgång 74
Nr 9 2008 Årgång 74

Fokus

Nya advokatregler visar vägen

Efter ett långt arbete är de nya vägledande reglerna för god advokatsed antagna. Advokat-kåren har fått en ordentlig debatt om yrkets kärnvärden och hur de ska värnas i en snabbt föränder-lig värld. I många andra länder pågår liknande diskussioner. Bakom de nya regelverken ligger samhällsförändringar och nya villkor för advokatbyråerna. Men advokatetiken aktualiseras också av att lagar, skapade såväl på nationellt som europeiskt initiativ, hotar att nagga grundläggande advokatvärden, såsom advokatsekretess och ovillkorlig lojalitet med klienten, i kanten. Samtidigt blir etikens betydelse allt större för kårens identitet och "varumärket" advokat.

Läs mer!

Läs mer

Ledare

Om förtroendekapital

För ledningen i Lehman Brothers, liksom för ledningen i Carnegie ledde bristen påförtroende till att den ena av de... Läs mer

Gästkrönika

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt