search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Viktigt att advokat får närvara vid polisförhör

Chefs-JO Mats Melin kritiserar i ett beslut Västerorts åklagarkammare och Stockholmspolisen för att de vägrat låta advokat delta vid förhöret av en man misstänkt för mord. Att advokaten inte var förordnad som offentlig försvarare spelar ingen roll, skriver JO.

– JO:s beslut är viktigt, eftersom det slår fast att en försvarare alltid får vara med vid förhör. Det trycker också på vikten av att försvararen är med just vid det första förhöret, säger advokat Johan Eriksson, som står bakom JO-anmälan.

Det var i februari 2007 som den mordmisstänkte mannen kontaktade Johan Eriksson, för att få hans hjälp. Mannen var anhållen i sin frånvaro, och hade bestämt sig för att inställa sig hos polisen. Johan Eriksson följde honom dit. Han väntade tillsammans med sin klient, som var mycket uppriven och dessutom skadad efter det bråk som lett fram till mordet. I väntrummet fanns också en annan misstänkt som varit inblandad i samma bråk, och hans advokat.

Efter 40 minuter togs de båda männen in på polisstationen för visitering, innan advokaterna skulle få komma in.
– Men sedan fick vi besked att vi inte fick vara med, eftersom vi inte var förordnade som offentliga försvarare. Jag uppgav då att jag var där som privat försvarare, men blev inte insläppt, berättar Johan Eriksson.

Eriksson begärde då att få tala med åklagaren, som vidhöll att advokaten inte skulle få delta förrän han förordnats som offentlig försvarare. Eftersom det var kväll och tingsrättens expedition var stängd gick det inte att ordna samma dag. Åklagaren lovade dock att det bara skulle bli ett kort förhör, där den misstänkte delgavs misstanke om mord. Trots det hölls ett drygt timslångt förhör, där den misstänkte pressades hårt.

Polisen skriver i sitt yttrande till JO att åklagarens instruktioner om ett kort förhör inte nått fram till dem. Enligt polisen hade den misstänkte dessutom gått med på att förhöras utan advokat närvarande.
– För mig är det obegripligt hur man ens kan ställa den frågan till en misstänkt som just kommit in med en advokat, och där advokaten sitter 15 meter bort på andra sidan om en vägg. Anledningen till att jag följde med var naturligtvis att han ville ha mig med, säger Johan Eriksson.

Johan Eriksson är mycket kritisk mot åklagarens och polisens agerande.
– Det stora problemet är att det första förhöret med min klient, som är oerhört viktigt, fick hållas utan försvarare närvarande, säger han, och påpekar att hans klient var fysiskt och psykiskt i dåligt skick.
– I ett sådant läge är det extra viktigt att ha en advokat vid sin sida, sammanfattar Johan Eriksson.

Chefs-JO Mats Melin konstaterar i sitt beslut att möjligheterna för åklagare och polis att vägra en försvarare att närvara vid förhör är ytterst begränsade. JO understryker också att det faktum att Johan Eriksson inte var förordnad som offentlig försvarare helt saknar betydelse i sammanhanget. Rätten till en försvarare är inte beroende av vem som bekostar försvaret.

Johan Eriksson har tidigare stött på missuppfattningen att enbart offentliga försvarare ska få agera som ombud fullt ut.
– Det finns en övertro på förordnandets betydelse. Det ses som beviset på att man är den misstänktes försvarare. Som privat försvarare har man svårt att komma in på häktet och i arresten. Vårt system vet inte hur man hanterar detta, säger han.

Den aktuella åklagaren skriver i sitt yttrande till JO att han inte ansåg att advokatens rätt att närvara var ovillkorlig. Senare har dock företrädare för åklagarkammaren i medierna erkänt att bedömningen var felaktig.

För en tid sedan uppmärksammade medierna att polisen ofta förhörde unga misstänkta utan advokat eller föräldrar närvarande. Johan Eriksson känner igen den situationen. Han tror att många poliser vill utnyttja den period då den misstänkte är som mest stressad, och att de anser att en advokat kan minska chansen att få viktig information.
– Det här är ett allvarligt fel. Det är viktigt att slå vakt om principen att alla som misstänks för allvarligare brott ska ha en advokat med sig, säger Johan Eriksson.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons