search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Telefoner blir GPS-sändare för brottsutredande myndigheter”

Polisen bryter mot lagen när man begär ut uppgifter om var en påslagen, men inte använd mobiltelefon befinner sig, enligt ett JK-beslut. Bakom anmälan låg advokat Per Furberg.

Per Furberg hade fått kännedom om metoden i uppdraget som offentligt ombud. I sin anmälan påpekade Furberg att hanteringen, utan domstolskontroll, sträckts ut på ett sätt som kräver lagreglering.

– Jag har respekt för att man kan behöva den här typen av åtgärder. Men det är viktigt att de tas i bruk i demokratisk ordning, så att de författningsändringar som krävs görs innan man börjar använda dem. Dessutom behöver konsekvenserna genomlysas, om varje telefon ska bli en GPS för brottsutredande myndigheter, säger han.

JK delade alltså uppfattningen att mobilspårningen strider mot lagen. En misstänkts geografiska läge får bara fastställas utifrån skickade och mottagna meddelanden eller samtal, inte via de signaler som en påslagen telefon skickar till mobilmaster i omgivningen. Per Furberg tycker att lite eftertanke kunde vara i sin ordning, när polisen och Åklagarmyndigheten fått kvitto på att man gjort fel. Istället har diskussionerna handlat om hur snabbt reglerna kan ändras så att metoden blir laglig inom ramen för tele-övervakning; jämför FRA-debatten.

En orsak till det låga intresset för JK-beslutet och dess konsekvenser tror Per Furberg är svårigheterna för jurister och lagstiftare att sätta sig in i de tekniska förutsättningarna.
– Först när man gör en fråga så naken och konkret att alla förstår blir det tydligt för var och en att hanteringen förutsätter lagändringar, och sådana klargöranden är nödvändiga innan åtgärder av detta slag verkställs, säger han.

Beslutet innebär enligt Rikspolisstyrelsen att polisen förlorar ett viktigt redskap i kampen mot den organiserade brottsligheten. Justitieminister Beatrice Ask har utlovat en lagändring tidigast under 2009. Och frågan behöver belysas ordentligt, anser Per Furberg.
– För rättssäkerheten är det viktigt att man lagstiftar först, innan man tar en insats i bruk, sammanfattar Per Furberg.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons