search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya finländska byråer tar plats

I september etablerade sig den finländska advokatbyrån Hannes Snellman i Stockholm. Därmed finns Finlands två största affärsjuridiska byråer på plats med siktet inställt på de mest attraktiva uppdragen.

Det pågår en strukturomvandling av den affärsjuridiska advokatbranschen med en ännu tuffare konkurrens som följd.
Både Roschier och Hannes Snellman är framgångsrika byråer som gjort bedömningen att det inte går att växa mer i Finland. Och i båda fallen har byråerna antagit ett nordiskt perspektiv då de beslutat sig för att etablera sig i Stockholm, eftersom man ansett att Stockholm är det finansiella centret i Norden och utgångspunkten för affärsverksamhet i hela regionen.

Trots att konkurrensen är hård i Stockholm har Roschier under Axel Calissendorffs ledning på tre år vuxit snabbt. Idag har byrån drygt 50 jurister, varav flera tillhör de mer kända advokatnamnen.

Hannes Snellman har sedan tidigare verksamhet österut, i Ryssland, och under hösten har man etablerat sig i Stockholm. Johan Aalto, managing partner, i Helsingfors, beskriver byråns strategi:
– Vi eftersträvar två hemmamarknader. En i Ryssland med omnejd, och en i Norden med en stark förankring utgående från Stockholm.

Målet för Hannes Snellman är att skapa en verksamhet med 50–70 jurister i Stockholm.

Axel Calissendorff beskriver det som nu sker som en strukturomvandling.
– Det kommer att finnas fler spelare och en hårdare kamp om de attraktiva uppdragen och en starkare segmentering, säger han.

På 1990-talet och framåt genomfördes flera fusioner mellan advokatbyråer i Sverige. En tanke med dessa var inte sällan att ha närvaro och specialisering i stora delar av landet. Det förekommer knappast några sådana fusioner längre.

Calissendorff tror dock inte att fusionerna kommer att upphöra:
– Troligen kommer fler byråer att komma in från utlandet, från den anglosaxiska världen, fast även från Norden och vår övriga omvärld. Vi kommer att få se fler cross border-verksamheter, och i olika segment.

Fredrik von Baumgarten, managing partner för Hannes Snellmans verksamhet i Stockholm, tror att de ”inomsvenska” fusionerna är över men inte som företeelse som sådan.
– Det kommer nog att ske en fusionsvåg inom Norden som ett nästa steg i den utvecklingen, säger han och understryker att Norden växer fram allt tydligare som en gemensam marknad.
– Så ser vi det. Vår ambition är att skapa något som borde vara attraktivt i första hand för den amerikanska och engelska marknaden, att ha en byrå som täcker hela Norden, men i förlängningen naturligtvis också för nordiska och ryska klienter. I detta är Stockholm idag och Moskva i morgon naturliga centralpunkter.

Varken Calissendorff eller von Baumgarten anser att Advokatsamfundets styrelses beslut att inte införa någon regeländring vad gäller de så kallade controlled auctions har påverkat det som nu sker inom advokatbranschen.
– Den utveckling vi ser nu har endast i mycket begränsad utsträckning påverkats av detta. Det är snarare allmänna konkurrensförutsättningar som håller på att förändrats, säger Calissendorff.

Fredrik von Baumgarten, som tidigare gjort sig känd i debatten om controlled auctions, säger sig ha en oförändrad uppfattning i frågan.
– Men jag uppfattar den som en icke-fråga. Marknaden har sprungit ifrån den. Den stora frågan som ligger på bordet och som har legat under controlled auctions-frågan handlar om samtycke och vad som konstituerar en intressekonflikt. Vilken typ av dialog ska man kunna ha med klienten?, säger han och tillägger att han efterlyser en bredare diskussion kring en framtida organisation för och reglering av affärsjuristernas verksamhet.

 Vill du se ett alternativt advokatsamfund?
– Frågan är enligt min uppfattning inte om ett alternativt samfund utan om att tiden är mogen för att diskutera ett nordiskt samfund: ett samfund med större resurser, ett modernt samfund som kan byggas för dagens krav och förutsättningar utan historiska belastningar, som tar det bästa ur våra respektive nordiska erfarenheter och som effektivt kan profilera det fristående juristyrket och verka för dess attraktivitet även i framtiden, säger Fredrik von Baumgarten.

Tom Knutson

Fakta/Om byråerna
Roschier har cirka 160 jurister på byrån varav cirka 50 är verksamma i Sverige. Hannes Snellman har cirka 170 jurister.

Annons
Annons