search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

New York-advokater samlades i Stockholm

Närmare 200 advokater från hela världen möttes i september på Grand Hôtel i Stockholm när New York State Bar Association’s International Law and Practice Section höll sitt höstmöte.

Temat för årets möte var ”Globalisering: Harmonisering av lagar – är det en verklighet?”. Mötet öppnades med välkomstanföranden av New York State Bar Associations ordförande Bernice K. Leber (se artikel nedan) och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Anne Ramberg tryckte i sitt anförande på vikten av att värna advokatkårens kärnvärden i en tid där advokatbyråerna blir allt mer professionella och allt mer liknar andra konsultverksamheter.
– En stark och oberoende advokatkår är nödvändig för att kunna försvara rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, sa Anne Ramberg, som betonade att advokater har en skyldighet att uppmärksamma alla hot mot rättsstaten.

Under konferensen, som pågick i fyra dagar, hölls flera paneldebatter kring olika internationella teman, bland annat det internationella samarbetet i klimatfrågan och rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.
Vid en rad seminarier diskuterades ett brett spektrum av juridiska frågor.

Småbyråer pressas av effektivitetskrav

Internationalisering och teknikutveckling är de tuffaste utmaningarna för New Yorks advokater. Det säger
Bernice K. Leber, ordförande i USA:s största delstatliga advokatorganisation.

Bernice K. Leber är ordförande i USA:s största delstatliga advokatorganisation, New York State Bar Association med 74 000 medlemmar. Tidskriften Advokaten träffade henne när hon gästade Stockholm för att medverka vid New York State Bar Association’s International Law and Practice Sections höstmöte.

Bernice K. Leber pekar på två stora utmaningar för sin organisation just nu.
– Vi måste hjälpa de små advokatbyråerna att ta till sig den nya tekniken och öka sin effektivitet med hjälp av den. 68 procent av våra ledamöter är ensampraktiserande eller finns på småbyråer med mindre än tio anställda. Ofta kan de små byråerna inte ta samma arvoden som de stora affärsbyråerna, och de måste därför vara ännu mer effektiva för att få lönsamhet, säger hon.

Den andra avgörande framtidsfrågan är globaliseringen.
– Allt fler av New York Bar Associations ledamöter är verksamma i andra delstater och länder. Det ställer nya krav på vilken service som behövs och hur man kontrollerar medlemmarnas verksamhet, säger Bernice K. Leber.

Liksom i Sverige har New Yorks advokater blivit allt mer specialiserade. Många små specialistbyråer har dock enligt Bernice K. Leber de senaste åren gått upp i större byråer. Å andra sidan kan många medelstora advokatfirmor med inriktning på till exempel skatterätt eller immigrationsfrågor redovisa mycket goda resultat.

Ännu återstår också att se hur finanskrisen påverkar branschen som helhet. Många av de stora advokatbyråerna, bland andra Cadwalader, Wickersham & Taft, har sagt upp ett stort antal advokater under året, inte minst från sina M&A-avdelningar.
– Men vi ser hur advokaterna försöker anpassa sig och lära sig nya områden, säger Bernice K. Leber.

Om Bernice K. Leber
Bernice K. Leber är New York State Bar Associations 111:e ordförande. Hon tillträdde sitt ettåriga uppdrag i juni 2008. Bernice K. Leber är delägare i advokatbyrån Arent Fox LLP, med inriktning på processer.
Som ordförande i NYSBA har Leber bland annat fokus på integritetsfrågor och klimatfrågan.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons