search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Tvistemålsprocessen 1 & 2: en handledning för förberedelsen och för huvudförhandlingen. Författare: Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck, Norstedts juridik, 2008.
Del 1 går igenom reglerna om förberedelsen i tvistemål - från ansökan om stämning till huvudförhandling.  Del 2 går igenom huvudförhandlingen från planering och kallelse till meddelande av dom. Delarna innehåller ett flertal exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. De nya upplagorna har tillkommit främst på grund av den reform som träder i kraft 1 november 2008, ”En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol”.

Flera förändringar av regelverket för handläggningen i allmän domstol syftar till att effektivisera och modernisera förfarandet. Bland annat ska förhören i tingsrätten dokumenteras med ljud- och bildupptagning, inspelningar som sedan ska kunna användas i hovrätten istället för nya vittnesförhör. Ökade möjligheter att delta i rättegången per telefon eller videolänk och att åberopa skriftliga berättelser införs. Parterna får större ansvar för att målet drivs framåt och det blir strängare krav på domstolarna att använda tidsplaner.

 

Annons
Annons
Annons