search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anne Rambergs kamp för det fria ordet prisat av Tidskriftsakademin

Tidskriftsakademins stora pris gick i år till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon fick priset för sin konsekventa kamp för det fria ordet.

Anne Ramberg mottog priset vid Tidskriftsdagen den 22 oktober.

Motiveringen från Tidskriftsakademin lyder: ”Tidskriftsakademins stora pris har för 2008 tilldelats Anne Ramberg för att hon målmedvetet och konsekvent har stridit för det fria ordet – det må handla om meddelarfrihet, tryckfrihet eller mediernas integritet.” Tidskriftsakademin vill bland annat lyfta fram Anne Rambergs bidrag i FRA-debatten.

Tidskriftsakademins stora pris delas ut årligen sedan 2006 till en person eller organisation som ”på ypperligt vis verkat i akademins anda inom något område som ledamöterna anser angeläget att uppmärksamma i ett vidare och långsiktigt branschperspektiv”. Priset ska i första hand delas ut till personer och organisationer utanför tidskriftsbranschen. Pristagaren utses av Tidskriftsakademins medlemmar. I akademin ingår personer som tidigare fått någon av de utmärkelser som årligen utdelas på Tidskriftsdagen.

Annons
Annons
Annons