search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se.

Adoption: handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen. 246 s)
Axel Ax:son Johnson Colloquium on Maritime Law (10: 2005: Hässelby)
Future logistics and transport law / X Hässelby Colloquium 2001; editor: Johan Schelin (Stockholm: Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt. 139 s)
Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen / Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck (3. uppl. Norstedts juridik. 512 s. Norstedts gula bibliotek)
Blanpain, Roger: European labour law (11. ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 858 s)
Carbonneau, Thomas E.: The law and practice of arbitration (2. ed. - New York : Juris Publishing, 2007. 729 s)
Ekelöf, Per Olof: Rättsmedlen / Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam (12. uppl. Iustus. 212 s)
Festskrift till Lars Gorton / redaktionskommitté: Eva Lindell-Frantz… (Lund: Juristförl. 747 s)
General principles of EC law in a process of development: reports from a conference in Stockholm, 23-24 March 2007, organised by the Swedish Network for European Legal Studies / edited by Ulf Bernitz, Joakim Nergelius, Cecilia Cardner  (Austin: Wolters Kluwer Law & Business. 453 s. European monograph series; 62)
Hedberg, Stig: Konsumententreprenader/Stig Hedberg, Sture Johansson
(3. utg. Stockholm: Svensk byggtjänst. 200 s)
Höglund, Mats: Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv (Jure förlag. 440 s)
Diss. Stockholm: Handelshögskolan, 2008
Norée, Annika: Polisers rätt till våld (Norstedt. 184 s)
Renmar, Sten: Egendomsförsäkring för företag (3. uppl. Studentlitteratur. 354 s)
Smith, Graham J. H.: Internet law and regulation (4 ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. 1296 s)
Stattin, Daniel: Introduktion till aktieägaravtal / Daniel Stattin och Carl Svernlöv (Norstedts juridik. 69 s)
Stern, Rebecca: Ny utlänningslag under lupp (Stockholm: Svenska Röda korset. 142 s)
Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt (Norstedt. 313 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 190)     
Zetterström, Stefan: Sakrättens fyra huvudfall (2. uppl. Iustus. 150 s)

Annons
Annons