search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket stramar åt rutiner för förskott

Migrationsverket betalar inte längre rutinmässigt ut förskott till offentliga biträden. Nu protesterar advokater som får ligga ute med tiotusentals kronor åt staten i flera månader.

De nya rutinerna för förskott infördes under sommaren.

Advokat Lena Dahlgren i Göteborg fick information om nyordningen när hon upptäckte att det inte kommit in några pengar på kontot i slutet av augusti. Beskedet om att hon skulle få vänta på pengarna tills ärendena avgjorts kom som en chock.
– Tidigare visste man på dagen när Migrationsverket betalade ut ersättningen. Jag lämnade en kostnadsräkning, och exakt 30 dagar efteråt fanns pengarna på kontot, säger Lena Dahlgren.

Migrationsverkets nya policy gäller inte bara kostnaden för biträdenas arbete, utan också utlägg för till exempel tolkkostnader. Eftersom Lena Dahlgren har många uppdrag som offentligt biträde innebär verkets nya hållning stora likviditetsproblem
– Det är helt orimligt att inte kunna förutse när man får sina inkomster. Det måste bli en ändring, annars kan ingen ta uppdrag som offentligt biträde längre, säger Lena Dahlgren.

– Vi tillämpar nu rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen på det sätt som det är tänkt, nämligen att inte med automatik betala ut förskott. Vi ska göra en prövning, och det krävs skäl för att betala ut förskott, säger Migrationsverkets rättschef Henrik Winman.

Giltiga skäl kan till exempel vara att ett ärende beräknas ta lång tid att avgöra, att biträdet lagt ner mycket arbete eller haft stora utlägg. Om ett biträde begär förskott och får avslag kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen.

– Vi ska naturligtvis hålla de tider som satts upp av vår uppdragsgivare, och då finns det normalt sett inte skäl att betala ut förskott, säger Henrik Winman.

Han förklarar att de nya rutinerna är en del av ett omfattande arbete med syfte att öka kvalitet och rättssäkerhet i biträdesfrågorna. Det ska bli snabbare beslut om förordnande av biträden och tydliga beslut när begäran avslås. Dessutom ska biträdet alltid få ett slutgiltigt beslut om sin ersättning i samband med att asylmålet avgörs. Tidigare har det ibland kommit långt senare.

Informationen om de nya rutinerna spreds till Migrationsverkets anställda och till referenspersoner i det projekt som arbetar med biträdesfrågor. En notis om nyordningen lades ut på verkets hemsida i slutet av augusti.

Henrik Winman förstår frustrationen hos de advokater som efter semestern insåg att de inte kunde betala sina räkningar.
– Vi kunde ha fört ut informationen på ett annat sätt, säger han.

Högsta domstolen säger, enligt Henrik Winman, att bestämmelserna om förskott innebär att det ska finnas skäl till att betala förskott.
– Nu tillämpar vi den här bestämmelsen på precis samma sätt som allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, säger Winman.

Advokat Lena Dahlgren tycker att jämförelsen med domstolarna haltar.
– Som målsägandebiträde eller offentlig försvarare får man snabbt betalt, eftersom domarna meddelas snabbt, säger hon.

Arbetet som offentligt biträde kan dra ut på tiden i halvår eller år, och tar dessutom mycket tid.

Advokatsamfundet har varit i kontakt med Migrationsverket och pekat på de problem som uppstår för advokaterna.

– Många advokater får sin huvudsakliga inkomst genom uppdraget som offentligt biträde. Migrationsverkets agerande får stora ekonomiska konsekvenser för dem. Jag ifrågasätter starkt att advokater ska agera bank åt ett statligt verk, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som betonar att samfundet noga följer tilllämpningen av de nya rutinerna.

Migrationsverkets nya rutiner för biträden kommer att utvärderas i slutet av året.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons