search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

God advokatsed ointressant för vissa domstolar

Domstolarna visar prov på ointresse för advokaters arbetsvillkor och god advokatsed, skriver advokat Anna Arnell.

En diskussion uppstod nyligen mellan mig och en rådman i chefsposition vid en domstol i Stockholm, angående ett uppdrag som offentlig försvarare för en 17-åring. Jag gjorde bedömningen att jag, utöver min klient, inte kunde företräda även hans målkamrat. För mig framstod det inte som uppenbart att det inte förelåg eller kunde tänkas uppkomma en intressekonflikt mellan de båda 17-åringarna (jämför 13–15 § § Vägledande regler om god advokatsed samt Advokatsamfundets vägledande uttalande från den 13 december 2001). Av förundersökningen framgick det att den ene hade erkänt och att den andre hade förnekat den åtalade gärningen.

Rådmannen höll inte med om min bedömning utan uppmanade mig kort och gott att begära mitt entledigande för den förstnämnde 17-åringen. Jag hänvisade till Advokatsamfundets regler och påpekade att jag kunde riskera en påföljd om jag företrädde båda. Rådmannen svarade då att jag ”kunde hålla på min kvalitet” men att han ”skulle hitta någon annan advokat”. Han menade att det finns många andra advokater som skulle ställa upp och att jag kunde inkomma med en begäran om mitt entledigande. Han hade även talat med åklagaren om saken och tyckte att det var ”slutdiskuterat”. Domstolssekreteraren som jag talade med inledningsvis påpekade att så hade de gjort i 35 år.

När jag talade med en jurist på Advokatsamfundet om saken hade hon hört talas om flera liknande situationer. 

När en rådman i chefsposition visar sådan brist på förståelse för advokaters arbetsförhållanden och god advokatsed, väcker det en hel del funderingar. Vilka andra advokater syftar han på? Om detta är en återkommande fråga och tydligen en kunskapsbrist hos flera aktörer i rättssystemet, vad gör Advokatsamfundet för att se till att informationen sprids om de regler som gäller?

En återkommande fråga inom Advokatsamfundet är bristen på tillväxt bland oss så kallade humanjurister. En annan lika viktig fråga att diskutera borde vara hur man kan förbättra villkoren och öka förståelsen för alla dem som redan arbetar som humanjurister, särskilt för dem som försöker följa god advokatsed.

Anna Arnell, Advokat

Advokatsamfundet skickar regelbundet ut vägledande uttalanden till domstolarna och påminner även om dessa, samt agerar när det är påkallat.
Anne Ramberg, generalsekreterare

Annons
Annons