search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Riksdagen lägger ut äldre riksdagstryck på webben

Webbplatsen www.riksdagen.se kompletteras med äldre samlingar av riksdagstrycket från åren 1971–1990. Propositioner och skrivelser från 1971 och framåt är  sökbara i riksdagens dokumentdatabas men målsättningen är att digitalisera allt riksdagstryck som producerats under enkammarriksdagen, det vill säga från 1971.
Dokumenten finns både i textversion och som pdf-filer.
Annons
Annons