search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Rättsdatabaser på Juridiska biblioteket

Nu har biblioteket tillgång till hela rättsdatabastjänsten Zeteo från Norstedts juridik.

Zeteo innehåller bland annat juridisk basinformation (förarbeten, författningar, praxis) och böcker ur Norstedts Gula och Blå bibliotek, Laghandboksserien, Rättspraxis i litteraturen och annan litteratur samt nyhetstjänsten Juridik idag.

Du kan använda tjänsten via autoinloggning på bibliotekets besöksdator.
Annons
Annons