search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya lagar från halvårsskiftet

Den första juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft. Bland annat ändrades bestämmelserna om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Det är nu möjligt att döma till fängelse även för brott som begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning, om det finns synnerliga skäl (prop. 2007/08:97).

En annan förändring är att kraven för att kunna förverka brottsvinster sänkts. Sedan halvårsskiftet kan också vinster från annan brottslig verksamhet än den som en person faktiskt dömts för förverkas (prop. 2007/08:68).

Andra lagändringar rör rättelse av felaktiga uppgifter i Kronofogdens register (prop. 2007/08:116) och en ny marknadsföringslag (prop. 2007/08:115).
Läs mer i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2008, som finns att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats, www.regeringen.se.
Annons
Annons