search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Utredare vill stärka sekretess i utlänningsärenden
Sekretesslagen bör ändras så att migrationsdomstolarna får större möjligheter att hemlighålla uppgifter om asylsökandes identitet. Det föreslår före detta hovrättspresidenten Bertil Hübinette som utvärderat den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden. Hübinette pekar också på brister i Migrationsverkets rutiner för att förordna offentliga biträden, men lämnar inga förslag på detta område.
SOU 2008:65

Rådman utreder sexualbrottsreform
Rådmannen Nils Petter Ekdahl ska på regeringens uppdrag utvärdera tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform. Uppgiften är att följa upp hur den nya lagen fungerat i praktiken och om syftet med reformen uppnåtts. Utredaren ska bland annat ta ställning till om dagens krav på tvång som grund för straffansvar ska ersättas med bristande samtycke. Uppdraget redovisas senast den 29 oktober 2010.

HD prövar utlämning av bildfiler
HD har beviljat prövningstillstånd till den man som begärt ut bildupptagningar från tingsrättens förhandling. Mannen, som dömdes för flera olika brott i tingsrätt och hovrätt, ville få kopior på inspelade vittnesförhör enligt reglerna om partsinsyn. Såväl tingsrätten som hovrätten avslog denna begäran. Nu prövas alltså frågan i HD.
Hittills har domstolarna som deltar i testverksamheten inför reformen ”En modernare rättegång” enbart låtit parterna ta del av de videoinspelade vittnesförhören genom att komma till tingsrättens lokaler.

210 miljoner kronor satsas mot sexhandel
Regeringen lämnade i juli sin handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål till riksdagen. Planen innehåller en rad olika åtgärder, bland annat förstärkningar av de brottsbekämpande myndigheterna och en utvärdering av sexköpslagen. Totalt vill regeringen satsa drygt 210 miljoner kronor på arbetet.

Kartläggning: Fler hatbrott anmäls
Allt fler så kallade hatbrott anmäls till polisen. Under 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med åtta procent från året innan. De flesta anmälda hatbrotten, cirka 70 procent av dem, hade främlingsfientliga motiv. 20 procent motiverades av homofobi. Det visar en kartläggning av Brottsförebyggande rådet.
Brå: Hatbrott 2007

Starkare rättighetsskydd i EU efterlyses
Enskilda människors rättssäkerhet bör få ett starkare skydd inom det straffprocessuella arbetet inom EU. Det skriver Advokatsamfundet i ett remissyttrande med anledning av regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol).
EU borde enligt samfundet, så snart som möjligt överväga att inrätta en ombudsmannafunktion eller liknande samarbetsinstitution för att ta tillvara försvararnas och de enskildas intressen vid gränsöverskridande ärenden.
Tidningen Irish Times rapporterar om liknande krav i en hemlig rapport författad av en grupp justitieministrar inom EU samt representanter för EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Positivt om avskaffad revisionsplikt
Advokatsamfundet är positivt till att revisionsplikten avskaffas för små företag. "Ett monopol bryts och fri konkurrens införs. Många företag kan spara kostnader" skriver man bland annat i sitt remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).

Advokatbyråer gör upp om fotbolls-SM
Den 12 september avgörs Advokat-SM i fotboll 2008 på Stockholms Stadion, med gruppspel på Hjorthagens IP. Turneringen, som i år firar femårsjubileum, spelas med 7-mannalag. I skrivande stund är 15 herrlag och 6 damlag anmälda. Förra årets herrturnering vanns av Linklaters. Bästa damlag blev Mannheimer Swartling.

Annons
Annons