search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

IBA riktar hård kritik mot Singapore

International Bar Associations human-rights institute uppmanar Singapores regering att stärka de mänskliga fri- och rättigheterna och domstolarnas oberoende. Men landets justitiedepartement tillbakavisar all kritik.
Yttrande- press- och föreningsfriheten är beskuren i Singapore. Det skriver IBA:s human-rights institute i sin rapport om de mänskliga rättigheterna i landet.

IBA uttrycker också oro när det gäller domstolarnas oberoende. Domstolarna har, enligt rapporten, gott rykte när det gäller kommersiella tvister, men oberoendet tycks brista så snart regeringspartiet PAP eller dess ledande företrädare är inblandade i processerna.

Rapporten har väckt uppseende i asiatiska medier. Reaktionen kom också snabbt från Singapores regering. Justitiedepartementet skriver i sitt svar på rapporten bland annat att Singapore följer den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, men att mänskliga rättigheter måste tolkas utifrån och implementeras i respektive kultur.

Enligt Singapores justitiedepartement måste mänskliga fri- och rättigheter vägas mot välfärd och säkerhet. Denna avvägning är Singapores ledare bäst lämpade att göra på egen hand.

IBA:s undersökning om förhållandena i Singapore inleddes efter konferensen 2007, delvis på grund av den kritik som kommit fram under konferensen.

UB

Rapporten, Prosperity versus individual rights? Human rights, democracy and the rule of law in Singapore, finns att ladda hem från IBA:s hemsida www.ibanet.se.
Annons
Annons