search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Heléne Lövung ny på Advokatsamfundet

Heléne Lövung, rådman i Länsrätten i Stockholm, tillträdde den 11 augusti som ställföreträdande chefsjurist på Advokatsamfundet.
– Advokater är en yrkeskår som jag sätter mycket högt. De står för hög etik och moral och i de allra flesta fall stor skicklighet, säger Heléne Lövung, som ser fram emot sin nya roll som ställföreträdande chefsjurist.

– Efter alla år i domstol där man hela tiden ska vara objektiv, lyssna på alla parter och väga dem mot varandra ska det bli roligt att ta tillvara en parts intressen – att se till advokaternas bästa, förklarar hon.

Dessutom lockar det att pröva en mindre arbetsplats än länsrätten med 500 anställda.
– Jag tror att det också är ett mer oförutsägbart arbete. I domstolen vet man ofta vad man ska göra varje dag, medan jag fått höra att det på samfundet dyker upp nya frågor som måste hanteras direkt. Det uppskattar jag.

Under hösten 2008 ska Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing vara tjänstledig för att arbeta på Roschier advokatbyrå. Heléne Lövung kommer därför bland annat att fungera som sekreterare för Advokatsamfundets styrelse och att ansvara för flera av Advokatsamfundets olika projekt. Under Maria Billings tjänstledighet kommer Johan Sangborn att verka som tf. chefsjurist.

Heléne Lövung blev jur. kand. i Lund 1993. Hon har varit notarie i länsrätt, därefter fiskal och assessor i Kammarrätten i Stockholm. 2002–2005 var hon rättssakkunnig i Justitiedepartementet, och i januari 2006 tillträdde hon som rådman i Länsrätten i Stockholm. Hon bor i Bromma med man och två barn. Det stora intresset efter familjen är löpning.
Annons
Annons