search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fullmäktige och allmänt advokatmöte: Engagerat möte i Örebro

Den 13–14 juni hölls Advokatfullmäktigemöte och Allmänt advokatmöte i Örebro. Fullmäktigemötet gick i en positiv anda och det hölls flera aktuella och tankeväckande seminarier och föredrag. Mellersta avdelningen hade lagt ner mycket omsorg på att genomföra årets arrangemang och många deltagare berömde det hela.

Advokatfullmäktige samlades fredagen den 13 juni i Örebro. Årets fullmäktige bjöd konstruktiva diskussioner i en positiv anda.

Fullmäktige valde en ny styrelse enligt valberedningens förslag. Vid mötet avgick disciplinnämndens ordförande sedan 16 år, Claes Peyron. Han avtackades med blommor och en varm applåd av mötesdeltagarna. Han efterträds av tidigare vice ordföranden Lena Frånstedt Lofalk. Ny vice ordförande blir Börje Samuelsson.

Inför fullmäktigemötet hade ett stort antal motioner i den så kallade controlled auctions-frågan kommit in. Samtliga var negativa till tanken på en dispensmöjlighet från reglerna om intressekonflikt.

Efter en lång debatt beslutade ett i stort sett enigt fullmäktige att bifalla motionerna. Fullmäktige uppmanar därmed styrelsen att inte införa något undantag från reglerna om intressekonflikt vid så kallade controlled auctions.

Läs ett referat från debatten!

Annons
Annons