search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fullmäktige och allmänt advokatmöte: Advokatens roll i rättssamhället

Advokaten har en grundläggande roll i rättsstaten. Men Advokatsamfundet måste arbeta offensivt för att garantera kårens kvalitet, menade Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher vid ett av Advokatmötets seminarier.

– Att tala om advokatens roll i rättsstaten är lite som att tala om vattnets roll för sjöfarten, sa Högsta domstolens ordförande Johan Munck, som inledde diskussionen om advokatens roll i rättsstaten.

Johan Munck konstaterade att det idag finns fyra före detta advokater i HD. Dessutom adjungerar många advokater under några månader i domstol, vilket kan öka förståelsen mellan kårerna, påpekade Munck.

Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher betonade att Advokatsamfundet måste fortsätta arbeta för en hög kvalitet hos advokatkåren.
– Att kombinera oberoendet med en effektiv kvalitetskontroll är den stora utmaningen, sa han bland annat.

Såväl advokatexamen som kravet på årlig fortbildning är steg på vägen, ansåg Sten Heckscher. Men samfundet kan göra mer.
– Advokaterna är rättssamhällets ”frifräsare”. De är mindre reglerade och styrda, men det innebär också ett stort eget ansvar.

Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin betonade att advokaten har en avgörande betydelse för att bevaka att Europakonventionen efterlevs. Advokatens roll blir allra viktigast i de fall där staten använder sin makt mot den enskilda människan. Just för att denna uppgift är så viktig måste advokaterna hålla en hög kvalitet, och tingsrätterna borde stryka försvarare från sina listor om de inte skött sina uppgifter, sa Mats Melin.

Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson berättade att Advokatsamfundet arbetar på flera sätt för att säkra kvaliteten inom kåren. Bland annat deltar man i flera viktiga utredningar om rättsväsendet. Styrelsen har också beslutat att höja kravet på vidareutbildning till 18 timmar per år.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons