search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fullmäktige: Styrelsen och disciplinnämden från den 1 juli 2008

Advokatsamfundets styrelse från den 1 juli 2008
Ordförande: Tomas Nilsson. Vice ordförande: Anders Ahlm.
Ledamöter: Torgny Wetterberg, Ulf Nordekvist, Bengt Ivarsson, Magnus Wallander, Anna Steén, Catharina Wikloff, Jan Lindblad, Lars Edlund, Lena Isaksson.
Suppleanter: Christer Wahlgren, Ghita Hadding-Wiberg, Claes Langenius, Anders Forkman, Fredrik Sandberg, Per Sandell, Lili-Ann Tapper Tullborg, Johan Wilkens, Robert Wikström
Adjungerad ledamot från Utlandsavdelningen: Göran Rise
Generalsekreterare: Anne Ramberg.

Disciplinnämnden från den 1 juli 2008
Ordförande: Lena Frånstedt Lofalk. Vice ordförande: Börje Samuelsson.
Ledamöter: Greger Lundmark, Bo Ahlenius, Stefan Ruben, Olle Lindén, Claes Zettermarck, Britt Louise Marteleur-Agrell.
Offentliga representanter (ledamöter utsedda av regeringen): Alice Åström,
Marie Wahlgren, Lotty Nordling.

Annons
Annons