search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Tryckfelsnisse slog till

Att tryckfelsnisse kan angripa även högtstående publikationer – som exempelvis Advokaten – är välbekant. Men att han tar sig för att riva ut ett helt stycke ur en text så att den blir näst intill obegriplig torde höra till sällsyntheterna.

Detta var emellertid vad som drabbade min artikel om boken ”Klockorna i Östervåla” i förra numret av tidskriften.
Jag skriver ”Läsaren frågar sig möjligen vilka klockor som avses. Varken i brottsreferaten eller i domarna talas om några klockor.”

följer detta stycke i mitt manus:
Förklaringen ligger i en anteckning av domaren i den första rättegången. Han skriver på tal om de skiftande tidsuppgifter som lämnats av vittnena: ”Det upplystes och antecknades, att befolkningen endast vid besök i Tierp hade tillfälle att ställa sina ur efter järnvägstid samt att särskilt bland allmogen de ur, efter vilka man rättar sig i allmänhet ginge betydligt före normaltid.”

Problemet existerar än idag; våra ur är i och för sig precisionsinstrument men det hjälper inte, när de inte visar samma tid.
Vid sidan om de juridiska inslagen rör det sig om en tids- och personskildring – en ram kring det juridiska skeendet – vars like jag inte har kunnat finna i något liknande verk. Samtidigt är det en charmfull berättelse om en ung jurists utveckling och karriär för 100 år sedan.

Advokat Göran Luterkort

Vi beklagar det öde som drabbade Göran Luterkorts bidrag och har infört förändrade rutiner för att det inte ska hända på nytt.
/Redaktionen

Annons
Annons