search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Storhilda” ny chef på Domstolsverket

Till sommaren tillträder Barbro Thorblad som Domstolsverkets nya generaldirektör, och den nyutnämnda generaldirektören vill fortsätta stötta kvinnor i yrket.

– Det känns roligt. Visst är det alltid lite svårt att bryta upp från en arbetsplats där man trivs, men genom den här posten får jag ju behålla kontakten med mina gamla arbetsplatser och se på samma frågor ur ett mer övergripande perspektiv, säger Barbro Thorblad om beskedet om att hon fått posten som generaldirektör.

Barbro Thorblad är sedan 2002 lagman vid Malmö tingsrätt. Dessförinnan var hon hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige från 2000, och domare i Göteborgs tingsrätt från 1988. Under åren 1984–1988 var hon rättssakkunnig och utredningssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Nu lämnar hon dömandet efter 20 år, något som känns lite tråkigt.
– Jag tycker mycket om dömandet. Men jag har sysslat med det i många år, och det går inte att kombinera med den här nya rollen, säger Barbro Thorblad.

Någon programförklaring eller löften om stora förändringar i verkets arbetssätt vill Barbro Thorblad inte avge än.
– Det fungerar i stort sett bra idag, men det är klart att när man är ute i verkligheten ser man alltid saker som kan göras bättre.

Barbro Thorblad är ”Storhilda”, hon var med och grundade det kvinnliga juristnätverket Hilda år 2006. Engagemanget i Hilda tänker hon fortsätta även i sin nya roll.
– Det är en viktig verksamhet. Jag ser det som en stor uppgift att vara med och stötta unga kvinnliga medarbetare och visa att man kan förena rollen som chef med sitt övriga liv, kommenterar Barbro Thorblad.

Barbro Thorblad är ledamot i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och ordförande i Notarienämnden. Hon är dessutom avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden och har haft flera utredningsuppdrag, bland annat i Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons