search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

ABL – med korsreferenser till 1975 års lag (2. uppl. FAR SRS förlag. 190 s)
Agell, Anders: Äktenskap, samboende, partnerskap (4. uppl. Iustus. 309 s)
Artikelsamling 2007: (Stockholm: SISU idrottsböcker, 2007. 264 s. Idrottsjuridisk skriftserie; 12)  
Bengtsson, Bertil; Ullman, Harald: Produktansvaret  (4. uppl. Iustus. 109 s) 
English private law/ed. by Andrew Burrows (2. ed. Oxford Univ. Press, 2007. 1848 s)
Falkanger, Thor: Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective / Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Lasse Brautaset (2. oppl. Oslo: Universitetsforl., 609 s)
Folkrättsliga texter/sammanställd av  Said Mahmoudi (2. uppl. Norstedts juridik. 316 s)
Hedlund Thulin, Kristina: Lika i värde och rättigheter – om mänskliga rättigheter (3. uppl. / rev. av Malin Greenhill (Norstedts juridik. 267 s)
Hertz, Ketilbjørn: Bruxelles I-forordningen med kommentarer (København: Jurist- og Økonomforlaget, 2007.  567 s)     
Lissabonfördraget: konsoliderad version av EU:s fördrag (Stockholm: SNS förlag: Sieps. 375 s)
Lundén, Björn; Svensson, Ulf: Bostadsrätt – juridik, skatt och ekonomi för föreningen och medlemmarna (12. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 327 s)     
Oxenstierna, Gabriel: Placeringsrådgivning (6. uppl. Studentlitteratur. 274 s)
Schovsbo, Jens; Rosenmeier, Morten: Immaterialret ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemaerkeret (København: Jurist-og Økonomforbundet. 565 s)
Sinclair, Neil: Sinclair on warranties and indemnities on share and asset sales / general editor: Robert Thomson. (7. ed. London: Sweet & Maxwell. 512 s)
Sundgren, Stefan: Internationell redovisning: teori och praxis/Stefan Sundgren, Henrik Nilsson, Stellan Nilsson (Studentlitteratur, 2007)
Swedish studies in European law. Vol. 2, 2007 / edited by Per Cramér and Thomas Bull (Oxford: Hart. 268 s)
Wahlgren, Peter: Lagstiftning – problem, teknik, möjligheter (Norstedts Juridik. 312 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 192)
Wennergren, Bertil: Offentlig förvaltning i arbete – om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun (3. uppl. Norstedts juridik. 213 s)

Annons
Annons
Annons