search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket skärper kraven på biträden

Migrationsverket ska i framtiden främst förordna advokater och biträdande jurister som offentliga biträden till asylsökande. Man ska också se över rutinerna när det gäller biträden som missköter uppdraget.

Efter en intensiv mediegranskning planerar Migrationsverket nya rutiner kring hur offentliga biträden till asylsökande förordnas. Enligt kritikerna saknar många biträden tillräckliga kunskaper i utlänningsrätt, och biträden som misskött sina uppdrag har trots detta fått fortsätta.

Migrationsverket låter nu olika arbetsgrupper se över vilka krav som ska ställas på biträdena, och hur man ska hantera biträden som inte sköter sig. Bland annat sägs att man i första hand ska förordna advokater och biträdande jurister med processvana.

– Att verket lyfter frågan betyder inte att svenska advokater är dåliga på att stödja asyl- och tillståndssökande. Tvärtom har vi många välutbildade och erfarna jurister som arbetar som offentliga biträden. De problem som uppstår handlar huvudsakligen om ombud som inte är medlemmar i Advokatsamfundet, vilket inte är ett krav idag, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson i en kommentar på verkets hemsida.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons